فن سنگين فلزي
تست


تست
فن سنگين فلزي
ثبت سفارش موقت تست
ثبت

فن سنگين فلزي
سنگين فلزي با قطر 1P ,70cm

VIM-70K4S


سنگين فلزي با قطر 1P ,70cm
از دسته هواكش هاي آكسيال صنعتي داراي 2 سايز و مدل متفاوت مناسب براي مكان هاي صنعتي، گلخانه ها، انبارها، رستوران ها، گارگاه ها، پاركينگ ها، خشك كن ها، كابين ها و هيترهاي گلخانه و مرغداري نصب آسان » قطر پروانه : 700mm » ولتاژ الکتروموتور: 220v » آمپر مصرفي : 3.5A » توان مصرفي : 770w » فرکانس : 50Hz » 0.92 : Cosφ » سرعت موتور در دقيقه : 1400r.p.m » قدرت هوادهي : 13000m³/h » درجه حفاظت موتور : 44 IP » وزن : 20.8kg
فن سنگين فلزي
ثبت سفارش موقت سنگين فلزي با قطر 1P ,70cm
ثبت

فن سنگين فلزي
سنگين فلزي با قطر 3P ,70cm

VIM-70K4T


سنگين فلزي با قطر 3P ,70cm
از دسته هواكش هاي آكسيال صنعتي داراي 2 سايز و مدل متفاوت مناسب براي مكان هاي صنعتي، گلخانه ها، انبارها، رستوران ها، گارگاه ها، پاركينگ ها، خشك كن ها، كابين ها و هيترهاي گلخانه و مرغداري نصب آسان » قطر پروانه : 700mm » ولتاژ الکتروموتور: 380v » آمپر مصرفي : 1.4A » توان مصرفي : 750w » فرکانس : 50Hz » 0.81 : Cosφ » سرعت موتور در دقيقه: 1400r.p.m » قدرت هوادهي : 13500m³/h » درجه حفاظت موتور : 44 IP » وزن : 21.1kg
فن سنگين فلزي
ثبت سفارش موقت سنگين فلزي با قطر 3P ,70cm
ثبت

فن سنگين فلزي
سنگين فلزي با قطر 80cm و 1p

VIM-80K6S


سنگين فلزي با قطر 80cm و 1p
از دسته هواكش هاي آكسيال صنعتي داراي 2 سايز و مدل متفاوت مناسب براي مكان هاي صنعتي، گلخانه ها، انبارها، رستوران ها، گارگاه ها، پاركينگ ها، خشك كن ها، كابين ها و هيترهاي گلخانه و مرغداري نصب آسان » قطر پروانه: 700MM » ولتاژ الکتروموتور: 380v » آمپر مصرفي: 1.4A » توان مصرفي: 500w » فرکانس: 50Hz » سرعت موتور در دقيقه: 1300r.p.m » قدرت هوادهي: 12000m³/h » درجه حفاظت موتور: 44 IP » وزن: 18.5kg
فن سنگين فلزي
ثبت سفارش موقت سنگين فلزي با قطر 80cm و 1p
ثبت

فن سنگين فلزي
سنگين فلزي با قطر 1P, 60cm

VIM-60K4S


سنگين فلزي با قطر 1P, 60cm
از دسته هواكش هاي آكسيال صنعتي داراي 2 سايز و مدل متفاوت مناسب براي مكان هاي صنعتي، گلخانه ها، انبارها، رستوران ها، گارگاه ها، پاركينگ ها، خشك كن ها، كابين ها و هيترهاي گلخانه و مرغداري نصب آسان » قطر پروانه: 600mm » ولتاژ الکتروموتور: 220v » آمپر مصرفي: 3.1A » توان مصرفي: 620w » فرکانس: 50Hz » 0.92 : Cosφ » سرعت موتور در دقيقه: 1400r.p.m » قدرت هوادهي: 11000m³/h » درجه حفاظت موتور: 44 IP » وزن: 16.5kg
فن سنگين فلزي
ثبت سفارش موقت سنگين فلزي با قطر 1P, 60cm
ثبت

فن سنگين فلزي
سنگين فلزي با قطر 3P ,60cm

VIM-60K4T


سنگين فلزي با قطر 3P ,60cm
از دسته هواكش هاي آكسيال صنعتي داراي 2 سايز و مدل متفاوت مناسب براي مكان هاي صنعتي، گلخانه ها، انبارها، رستوران ها، گارگاه ها، پاركينگ ها، خشك كن ها، كابين ها و هيترهاي گلخانه و مرغداري نصب آسان » قطر پروانه : 600mm » ولتاژ الکتروموتور: 38Ov » آمپر مصرفي: 1.1A » توان مصرفي : 550w » فرکانس: 50Hz » 0.75 : Cosφ » سرعت موتور در دقيقه : 1400r.p.m » قدرت هوادهي : 11300m³/h » درجه حفاظت موتور : 44 IP » وزن : 16.8kg
فن سنگين فلزي
ثبت سفارش موقت سنگين فلزي با قطر 3P ,60cm
ثبت

بیشتر بدانیم