فن لوله اي مدل هايلوکس
تست


تست
فن لوله اي مدل هايلوکس
ثبت سفارش موقت تست
ثبت

فن لوله اي مدل هايلوکس
لوله اي مدل هايلوکس با قطر 10 CM

VDI-10S2S


لوله اي مدل هايلوکس با قطر 10 CM
از دسته هواكش هاي آكسيال خانگي و طراحي شده براي فضاهاي كوچك، متوسط و آشپزخانه ها قابليت نصب بر روي ديوار داراي دريچه برقي اتوماتيك (جهت جلوگيري از ورود حشرات و گردوغبار) نصب آسان » قطر پروانه : 100 MM » ولتاژ : 220 V » مقدار جريان مصرفي :0.08 A » توان :16 W » فرکانس : 50 Hz » سرعت موتور : 2250 R.P.M » قدرت هوادهي :90 m3/h » وزن: 0.55kg » با درجه حفاظت موتور: IP XX
فن لوله اي مدل هايلوکس
ثبت سفارش موقت لوله اي مدل هايلوکس با قطر 10 CM
ثبت

فن لوله اي مدل هايلوکس
لوله اي مدل هايلوکس با قطر 15 CM

VDI-15S2S


لوله اي مدل هايلوکس با قطر 15 CM
از دسته هواكش هاي آكسيال خانگي و طراحي شده براي فضاهاي كوچك، متوسط و آشپزخانه ها قابليت نصب بر روي ديوار داراي دريچه برقي اتوماتيك (جهت جلوگيري از ورود حشرات و گردوغبار) نصب آسان » قطر پروانه : 150 MM » ولتاژ : 220 V » مقدار جريان مصرفي : 0.18 A » توان :32 W » فرکانس : 50 Hz » سرعت موتور : 1900 R.P.M » قدرت هوادهي :300 m3/h » وزن0.9kg » با درجه حفاظت موتور: IP XX
فن لوله اي مدل هايلوکس
ثبت سفارش موقت لوله اي مدل هايلوکس با قطر 15 CM
ثبت

بیشتر بدانیم