هواکش ايلکا هفت پر مکنده
ايلکا هفت پر فلزي - جديد با قطر 63CM و 3P

VIK-63Z6T3


ايلکا هفت پر فلزي - جديد با قطر 63CM و 3P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و دمنده و داراي قاب فلزي، طراحي شده براي جابجايي هوا و داراي7 سايز و 9 مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف طراحي شده براي مصارف تاسيساتي يونيت هيتر- استخرها و اماكن صنعتي-تجاري (انبارها، گاراژها، پاركينگ ها، اماكن كشاورزي) ظرفيت هوادهي و راندمان بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) پروانه هفت پر فلزي -قطر پروانه:630 MM -ولتاژ : 380 V -مقدار جريان مصرفي A : 0.8 -توان:450 W -فرکانس : 50 Hz -سرعت موتور: 960 R.P.M -قدرت هوادهي : 7600 m3/h -وزن:21.5 kg -با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکا هفت پر مکنده
ثبت سفارش موقت ايلکا هفت پر فلزي - جديد با قطر 63CM و 3P
ثبت

هواکش ايلکا هفت پر مکنده
ايلکا هفت پر فلزي - جديد با قطر 70 cm و 3P

VIK-70Z6T3


ايلکا هفت پر فلزي - جديد با قطر 70 cm و 3P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و دمنده و داراي قاب فلزي، طراحي شده براي جابجايي هوا و داراي3 سايز و مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف طراحي شده براي مصارف تاسيساتي يونيت هيتر- استخرها و اماكن صنعتي-تجاري (انبارها، گاراژها، پاركينگ ها، اماكن كشاورزي) ظرفيت هوادهي و راندمان بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) پروانه هفت پر فلزي » قطر پروانه:700 MM » ولتاژ : 380 V » مقدار جريان مصرفي : 2.7 A » توان:1150 W » فرکانس : 50 Hz » سرعت موتور:900 R.P.M » قدرت هوادهي :17000 m3/h » وزن:35.5 kg » با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکا هفت پر مکنده
ثبت سفارش موقت ايلکا هفت پر فلزي - جديد با قطر 70 cm و 3P
ثبت

هواکش ايلکا هفت پر مکنده
ايلکا هفت پر فلزي - جديد با قطر 80 CM و 3P

VIK-80Z6T3


ايلکا هفت پر فلزي - جديد با قطر 80 CM و 3P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و دمنده و داراي قاب فلزي، طراحي شده براي جابجايي هوا و داراي3 سايز و مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف طراحي شده براي مصارف تاسيساتي يونيت هيتر- استخرها و اماكن صنعتي-تجاري (انبارها، گاراژها، پاركينگ ها، اماكن كشاورزي) ظرفيت هوادهي و راندمان بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) پروانه هفت پر فلزي » قطر پروانه:800 MM » ولتاژ : 380 V » مقدار جريان مصرفي : 3.5 A » توان:1500 W » فرکانس : 50 Hz » سرعت موتور:900 R.P.M » قدرت هوادهي :20000 m3/h » وزن:37.5 kg » با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکا هفت پر مکنده
ثبت سفارش موقت ايلکا هفت پر فلزي - جديد با قطر 80 CM و 3P
ثبت

هواکش ايلکا هفت پر مکنده
تست


تست
هواکش ايلکا هفت پر مکنده
ثبت سفارش موقت تست
ثبت

هواکش ايلکا هفت پر مکنده
ايلکا هفت پر فلزي - جديد با قطر 63CM و3P

VIK-63Z4T3


ايلکا هفت پر فلزي - جديد با قطر 63CM و3P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و دمنده و داراي قاب فلزي، طراحي شده براي جابجايي هوا و داراي7 سايز و 9 مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف طراحي شده براي مصارف تاسيساتي يونيت هيتر- استخرها و اماكن صنعتي-تجاري (انبارها، گاراژها، پاركينگ ها، اماكن كشاورزي) ظرفيت هوادهي و راندمان بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) پروانه هفت پر فلزي -قطر پروانه:630 MM -ولتاژ : 380 V -مقدار جريان مصرفي A : 1.4 -توان:750 W -فرکانس : 50 Hz -سرعت موتور: 1385 R.P.M -قدرت هوادهي :12000 m3/h -وزن:21.6 kg -با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکا هفت پر مکنده
ثبت سفارش موقت ايلکا هفت پر فلزي - جديد با قطر 63CM و3P
ثبت

بیشتر بدانیم