چراغ علائم
تست


تست
چراغ علائم
ثبت سفارش موقت تست
ثبت

چراغ علائم
چراغ ريموت آريا

ARI-A


چراغ ريموت آريا
چراغ علائم
ثبت سفارش موقت چراغ ريموت آريا
ثبت

چراغ علائم
چراغ ريموت معمولي

ARI-O


چراغ ريموت معمولي
چراغ علائم
ثبت سفارش موقت چراغ ريموت معمولي
ثبت

چراغ علائم
چراغ علائم


چراغ علائم
چراغ علائم بر سردرها يا مکانهايي که احتياج به راهنمايي افراد يا رساندن پيامي به اشخاص نظير سمت خروج از ساختمان يا ممنوع بودن عبور از سمتي خاص کاربرد دارد. اين چراغ ها در ولتاژهاي مختلف بنا به محل مورد استفاده موجود مي باشد . ابعاد 86 × 86 × 23
چراغ علائم
ثبت سفارش موقت چراغ علائم
ثبت

بیشتر بدانیم