دتکتور
تست


تست
دتکتور
ثبت سفارش موقت تست
ثبت

دتکتور
دتكتور دود فتوالكتريك 24 ولت

APD_24


دتكتور دود فتوالكتريك 24 ولت
اصول كار : اين آشكار ساز ابزاري مناسب براي تشخيص انواع آتشهاي دودزا مي باشد كه براي اماكن عمومي ، منازل و كارخانجات بكار ميرود . اين دستگاه با سيستم مركزي اعلام حريق مورد استفاده قرار مي گيرد . پس از برقراري تغذيه ،LED دستگاه هر 8 ثانيه يكبار چشمك مي زند كه اين عمل نشان دهنده فعال بودن دستگاه مي باشد . (پس از 10تا 15 ثانيه دستگاه آماده كار مي باشد ) پس از تشخيص دود ، آشكار ساز فعال مي شود و ضمن روشن شدن چراغLED ، به سيستم مركزي فرمان اعلام خطر ميدهد . پس از برطرف شدن اثر دود ، با reset كردن مركز كنترل ، آلارم قطع شده و آشكار ساز به حالت عادي باز مي گردد. طريقة نصب : · ولتاژ تغذيه به پايه هاي 1 و 6 دتكتور وصل مي شود ( مثبت پايه 1 و منفي پايه 6 ) . · هنگاميكه دتكتور روي پايه نصب شده باشد ، ولتاژ تغذيه در ترمينالهاي 2 و 5 برقرار مي گردد ، كه به دتكتور بعدي يا مقاومت انتهاي خط وصل مي گردد. · خروجي چراغ ريموت ( چراغ سردر ) از پايه هاي 2 و 4 گرفته مي شود (مثبت پايه 2 و منفي پايه 4 )كه به هنگام عمل كردن دتكتور روشن ميشود . » ولتاژ تغذيه :16 - 28 VDC » زمان پاسخ :کمتر از 8 sec » جريان مصرفي پايدار:55 mA @ 24 VDC » جريان مصرفي آلارم :50 mA @ 24 VDC » ابعاد :بدون پايه 35 × 71 mm , با پايه 50 × 96 mm » وزن :~ 116 gr
دتکتور
ثبت سفارش موقت دتكتور دود فتوالكتريك 24 ولت
ثبت

دتکتور
دتكتور گاز اشتعالزا 12 ولت موضعي

AGZ-12R


دتكتور گاز اشتعالزا 12 ولت موضعي
اين دتكتور براي تشخيص نشت گاز اشتعالزاي متان (و ساير گازهاي هم خانواده) طراحي شده و در صورت افزايش بيش از استاندارد شروع به بوق زدن ميكند. با رله اي كه داخل اين دستگاه تعبيه شده امكان فرامين به ساير تجهيزات نيز ميسر مي باشد.
دتکتور
ثبت سفارش موقت دتكتور گاز اشتعالزا 12 ولت موضعي
ثبت

دتکتور
دتکتور مولتي سنسور فتوالكتريك(دود و حرارت) 24 ولت

AMD-24P


دتکتور مولتي سنسور فتوالكتريك(دود و حرارت) 24 ولت
اصول کار: اين آشكار ساز ابزار مناسبي براي تشخيص انواع حريق مي باشد . آتشهايي با دود كم يا نامرئي مانند چوب ، كاغذ ، پارچه و ..... از طريق سيستم يونيزاسيون به سرعت آشكار ميشوند و آتشهاي با دود غليظ مانند پلاستيكهاي پي وي سي كه در سيستم يونيزاسيون ضعيف عمل ميكنند ، با توجه به حرارت ايجاد شده ، در محدودة دمايي 55 تا 75 درجه سانتيگراد ، از طريق سيستم حرارتي آشكار ميشوند . اين آشكار ساز با سيستم مركزي اعلام حريق مورد استفاده قرار مي گيرد . پس از برقراري تغذيه ، آشكار ساز آماده بكار ميشود . هنگاميكه حريق تشخيص داده شد ( از طريق دود يا حرارت ) ، چراغ LED قرمز رنگ روي آن روشن شده و به سيستم مركزي فرمان اعلام خطر ميدهد . در اينحالت سيستم مركزي ميتواند ضمن اعلام خطر ، سيستم اطفاء را نيز فعال نمايد . پس از بر طرف شدن اثر حريق ، با reset كردن سيستم مركزي ، آلارم قطع شده و آشكار ساز به حالت عادي باز ميگردد .
دتکتور
ثبت سفارش موقت دتکتور مولتي سنسور فتوالكتريك(دود و حرارت) 24 ولت
ثبت

دتکتور
دتكتور حرارت 24 ولت رله دار

AFH-R


دتكتور حرارت 24 ولت رله دار
اصول کار: · اين محصول در ولتاژهاي 12و 24و 48 ولت ارائه مي شود . · پس از برقراري تغذيه ، دتكتور آماده كار شده و رلة خروجي آن تغيير وضعيت مي دهد ( ترمينالهاي 3 و 4 ) . · هنگاميكه حرارت محيط افزايش يابد ، با رسيدن به 65 درجه سانتيگراد ، پس از 5 تا 10 ثانيه دتكتور به حالت آلارم مي رود . چراغ LED روي آن روشن شده و رلة خروجي تغيير وضعيت مي دهد . · پس از اينكه حرارت محيط كاهش يافت ، دتكتور بصورت خودكار به حالت عادي باز مي گردد . · با توجه به اينكه دتكتور يك دستگاه حفاظتي مي باشد رله داخلي دتكتور بگونه اي تعبيه شده كه وضعيت آلارم با وضعيت خاموش يكسان باشد كه در صورت از كار افتادن دتكتور ، سيستم تشخيص خطا دهد . كنتاكت خـروجي بگـونه اي انتخاب شده كه در حالت كار نرمال “ بسته” و در حالت آلارم و يا خاموش “ باز” باشد. » ولتاژ تغذيه: 43 - 52 VDC » جريان مصرفي در حالت نرمال: 10mA @ 48 VDC » جريان مصرفي در حالت آلارم: 30mA @ 48 VDC » حداكثر جريان مجاز كنتاكت خروجي:500mA @ 48 VDC » حداكثر جريان مجاز ترمينالهاي 2+ و 5-: 1A @ 48 VDC
دتکتور
ثبت سفارش موقت دتكتور حرارت 24 ولت رله دار
ثبت

دتکتور
دتكتور دود يونيزه 24 ولت رله دار

ASD_R


دتكتور دود يونيزه 24 ولت رله دار
در سيستمهاي كنترلي مانند كانكسهاي مخابراتي و همچنين سيستم دزدگير، ارتباط دتكتور با سيستم مركزي از طريق كنتاكت داخلي دتكتور برقرار مي شود كه باز يا بسته بودن آن بسته به نوع سيستم نشانه حالت نرمال يا آلارم خواهد بود. دتكتورهاي رله دار آرياك جهت اتصال به اين سيستمها طراحي شده اند. دتكتورهاي 24 ولت براي مراكز خاص تعبيه شده اند. طريقه نصب غذيه مثبت به پايه 1 و تغذيه منفي به پايه 6 اعمال مي شود. از پايه 2 و 5 جهت انتقال تغذيه به المان ديگر مي تواند استفاده شود، در اينصورت اگر دتكتور از روي پايه باز شود تغذيه بعدي قطع خواهد شد. پايه 3 و 4 كنتاكتهاي رله داخلي مي باشند كه به دستگاه كنترل وصل مي شوند.
دتکتور
ثبت سفارش موقت دتكتور دود يونيزه 24 ولت رله دار
ثبت

دتکتور
دتكتور گاز اشتعالزا 220 ولت موضعي (برق و باطري)

AGZ-220B


دتكتور گاز اشتعالزا 220 ولت موضعي (برق و باطري)
اين دتكتور براي تشخيص نشت گاز اشتعالزاي متان (و ساير گازهاي هم خانواده) طراحي شده و در صورت افزايش بيش از استاندارد شروع به بوق زدن ميكند. با رله اي كه داخل اين دستگاه تعبيه شده امكان فرامين به ساير تجهيزات نيز ميسر مي باشد. اين دستگاه در صورت قطع برق و يا در محلي كه امكان سيم كشي وجود ندارد امكان كار با باطري را داشته و در صورت وجود برق و استفاده از باطري قابل شارژ بصورت خودكار باطري را شارژ مينمايد.
دتکتور
ثبت سفارش موقت دتكتور گاز اشتعالزا 220 ولت موضعي (برق و باطري)
ثبت

دتکتور
دود موضعي ASD


دود موضعي ASD
اصول کار: اين آشكار ساز ابزاري مناسب براي تشخيص آتشهاي بدون دود زياد مي باشد كه براي اماكن عمومي ، منازل و كارخانجات بكار ميرود . اين دستگاه بصورت مستقل با ولتاژ 220 V (برق شبكه) ، يا با سيستم مركزي اعلام حريق و يا دزدگير مورد استفاده قرار مي گيرد . پس از برقراري تغذيه ، دستگاه آماده به كار مي باشد . پس از تشخيص دود ، آشكار ساز فعال شده ضمن روشن شدن چراغLED روي آن ، به سيستم مركزي فرمان اعلام خطر مي دهد. در اينحالت سيستم مركزي ميتواند ضمن اعلام خطر ، سيستم اطفاء را نيز فعال نمايد . پس از برطرف شدن اثر دود ، با reset كردن مركز كنترل ، آلارم قطع شده و آشكار ساز به حالت عادي باز مي گردد.
دتکتور
ثبت سفارش موقت دود موضعي ASD
ثبت

دتکتور
دتكتور حرارت 48 ولت رله دار

AFH-R


دتكتور حرارت 48 ولت رله دار
اصول کار: · اين محصول در ولتاژهاي 12و 24و 48 ولت ارائه مي شود . · پس از برقراري تغذيه ، دتكتور آماده كار شده و رلة خروجي آن تغيير وضعيت مي دهد ( ترمينالهاي 3 و 4 ) . · هنگاميكه حرارت محيط افزايش يابد ، با رسيدن به 65 درجه سانتيگراد ، پس از 5 تا 10 ثانيه دتكتور به حالت آلارم مي رود . چراغ LED روي آن روشن شده و رلة خروجي تغيير وضعيت مي دهد . · پس از اينكه حرارت محيط كاهش يافت ، دتكتور بصورت خودكار به حالت عادي باز مي گردد . · با توجه به اينكه دتكتور يك دستگاه حفاظتي مي باشد رله داخلي دتكتور بگونه اي تعبيه شده كه وضعيت آلارم با وضعيت خاموش يكسان باشد كه در صورت از كار افتادن دتكتور ، سيستم تشخيص خطا دهد . كنتاكت خـروجي بگـونه اي انتخاب شده كه در حالت كار نرمال “ بسته” و در حالت آلارم و يا خاموش “ باز” باشد. » ولتاژ تغذيه: 43 - 52 VDC » جريان مصرفي در حالت نرمال: 10mA @ 48 VDC » جريان مصرفي در حالت آلارم: 30mA @ 48 VDC » حداكثر جريان مجاز كنتاكت خروجي:500mA @ 48 VDC » حداكثر جريان مجاز ترمينالهاي 2+ و 5-: 1A @ 48 VDC
دتکتور
ثبت سفارش موقت دتكتور حرارت 48 ولت رله دار
ثبت

دتکتور
دتكتور دود يونيزه 48 ولت رله دار

ASD_R


دتكتور دود يونيزه 48 ولت رله دار
در سيستمهاي كنترلي مانند كانكسهاي مخابراتي و همچنين سيستم دزدگير، ارتباط دتكتور با سيستم مركزي از طريق كنتاكت داخلي دتكتور برقرار مي شود كه باز يا بسته بودن آن بسته به نوع سيستم نشانه حالت نرمال يا آلارم خواهد بود. دتكتورهاي رله دار آرياك جهت اتصال به اين سيستمها طراحي شده اند. دتكتورهاي 48 ولت با تأييد فني ارتباطات سيار در خدمت صنايع مخابراتي تعبيه شده اند. طريقه نصب غذيه مثبت به پايه 1 و تغذيه منفي به پايه 6 اعمال مي شود. از پايه 2 و 5 جهت انتقال تغذيه به المان ديگر مي تواند استفاده شود، در اينصورت اگر دتكتور از روي پايه باز شود تغذيه بعدي قطع خواهد شد. پايه 3 و 4 كنتاكتهاي رله داخلي مي باشند كه به دستگاه كنترل وصل مي شوند.
دتکتور
ثبت سفارش موقت دتكتور دود يونيزه 48 ولت رله دار
ثبت

دتکتور
دتكتور گاز منو اكسيد كربن 220 ولت موضعي (برق و باطري)

ACZ-220B


دتكتور گاز منو اكسيد كربن 220 ولت موضعي (برق و باطري)
اصول کار: · اين آشكار ساز ابزاري مناسب براي تشخيص نشت گازهاي خطر ناك از قبيل گاز شهري و گاز كپسول و بخصوص گاز سمي وكشنده منواكسيد كربن است . كه براي اماكن عمومي ، منازل ، شوفاژخانه و تأسيسات مناسب است . اين دستگاه به ترتيب زير آماده به كار مي شود . · با اتصال برق دستگاه ، چراغ زرد POWER روشن مي شود . پس از گذشت حدود يك دقيقه ، چراغ سبز READY روشن شده و دستگاه آماده كار مي شود . · با تنظيم پتانسيومتر داخل دستگاه حساسيت دستگاه كم و زياد مي شود ، پتانسيومتر جائي تنظيم مي شود كه با زدن كليد TEST دستگاه در آستانه عملكرد قرار گيرد . ( اين پتانسيومتر را تغيير ندهيد ) · در اين حالت با زدن كليد TEST چراغ قرمز ALARM روشن شده بازر به صدا در مي آيد . · پس از نشت گاز، دتكتور به حالت آلارم مي رود ، چراغ قرمز ALARM روشن شده ، رله خروجي تغيير وضعيت مي دهد و بازر به صدا در مي آيد . هنگاميكه ميزان گاز موجود در محيط از حد تنظيم شده كمتر شود ، دتكتور به حالت اوليه باز ميگردد . اين دتكتور براي تشخيص نشت گاز كشنده منواكسيد كربن طراحي شده و در صورت افزايش بيش از استاندارد شروع به بوق زدن ميكند. با رله اي كه داخل اين دستگاه تعبيه شده امكان فرامين به ساير تجهيزات نيز ميسر مي باشد. اين دستگاه در صورت قطع برق و يا در محلي كه امكان سيم كشي وجود ندارد امكان كار با باطري را داشته و در صورت وجود برق و استفاده از باطري قابل شارژ بصورت خودكار باطري را شارژ مينمايد. » ميزان حساسيت به گاز CO ( قابل تنظيم ): 10 ppm » ولتاژ تغذيه: 220 VAC » جريان مصرفي در حالت نرمال: 6mA @ 220 VAC » جريان مصرفي در حالت آلارم: 15mA @ 220 VAC » حداكثر جريان مجاز كنتاكت خروجي: 1A @ 120 VAC »ابعاد : 145 × 54
دتکتور
ثبت سفارش موقت دتكتور گاز منو اكسيد كربن 220 ولت موضعي (برق و باطري)
ثبت

دتکتور
دود موضعي ASZ

ASZ


دود موضعي ASZ
اين آشكار ساز ابزاري مناسب براي تشخيص آتشهاي بدون دود زياد مي باشد كه براي اماكن عمومي ، منازل و كارخانجات بكار ميرود . اين دستگاه در دو مدل مختلف ، بصورت مستقل با ولتاژ 220 V (برق شبكه) ، يا با سيستم مركزي اعلام حريق و يا دزدگير مورد استفاده قرار مي گيرد . با اتصال برق دستگاه ، چراغ سبز POWER روشن شده و دستگاه آماده كار مي باشد . پس از تشخيص دود ، آشكار ساز فعال شده و ضمن بصدا در آمدن بوق داخلي بصورت منقطع ، چراغ قرمزALARM نيز شروع به چشمك زدن مي كند همزمان رلة داخلي دستگاه نيز تغيير وضعيت مي دهد . پس از برطرف شدن اثر دود ، صداي بوق قطع شده و چراغ قرمزALARM خاموش ميگردد و رله داخلي نيز به حالت اوليه برمي گردد . اين مدل بصورت مستقل عمل كرده و نيازي به سيستم مركزي ندارد.
دتکتور
ثبت سفارش موقت دود موضعي ASZ
ثبت

دتکتور
دتكتور حرارت 12 ولت رله دار

AFH-R


دتكتور حرارت 12 ولت رله دار
اصول کار: · اين محصول در ولتاژهاي 12و 24و 48 ولت ارائه مي شود . · پس از برقراري تغذيه ، دتكتور آماده كار شده و رلة خروجي آن تغيير وضعيت مي دهد ( ترمينالهاي 3 و 4 ) . · هنگاميكه حرارت محيط افزايش يابد ، با رسيدن به 65 درجه سانتيگراد ، پس از 5 تا 10 ثانيه دتكتور به حالت آلارم مي رود . چراغ LED روي آن روشن شده و رلة خروجي تغيير وضعيت مي دهد . · پس از اينكه حرارت محيط كاهش يافت ، دتكتور بصورت خودكار به حالت عادي باز مي گردد . · با توجه به اينكه دتكتور يك دستگاه حفاظتي مي باشد رله داخلي دتكتور بگونه اي تعبيه شده كه وضعيت آلارم با وضعيت خاموش يكسان باشد كه در صورت از كار افتادن دتكتور ، سيستم تشخيص خطا دهد . كنتاكت خـروجي بگـونه اي انتخاب شده كه در حالت كار نرمال “ بسته” و در حالت آلارم و يا خاموش “ باز” باشد. » ولتاژ تغذيه: 43 - 52 VDC » جريان مصرفي در حالت نرمال: 10mA @ 48 VDC » جريان مصرفي در حالت آلارم: 30mA @ 48 VDC » حداكثر جريان مجاز كنتاكت خروجي:500mA @ 48 VDC » حداكثر جريان مجاز ترمينالهاي 2+ و 5-: 1A @ 48 VDC
دتکتور
ثبت سفارش موقت دتكتور حرارت 12 ولت رله دار
ثبت

دتکتور
دتكتور دود يونيزه 12 ولت رله دار

ASD_R


دتكتور دود يونيزه 12 ولت رله دار
در سيستمهاي كنترلي مانند كانكسهاي مخابراتي و همچنين سيستم دزدگير، ارتباط دتكتور با سيستم مركزي از طريق كنتاكت داخلي دتكتور برقرار مي شود كه باز يا بسته بودن آن بسته به نوع سيستم نشانه حالت نرمال يا آلارم خواهد بود. دتكتورهاي رله دار آرياك جهت اتصال به اين سيستمها طراحي شده اند. دتكتورهاي 12 ولت براي سيستمهاي دزدگير تعبيه شده اند. طريقه نصب غذيه مثبت به پايه 1 و تغذيه منفي به پايه 6 اعمال مي شود. از پايه 2 و 5 جهت انتقال تغذيه به المان ديگر مي تواند استفاده شود، در اينصورت اگر دتكتور از روي پايه باز شود تغذيه بعدي قطع خواهد شد. پايه 3 و 4 كنتاكتهاي رله داخلي مي باشند كه به دستگاه كنترل وصل مي شوند.
دتکتور
ثبت سفارش موقت دتكتور دود يونيزه 12 ولت رله دار
ثبت

دتکتور
دتكتور گاز منواكسيد كربن 24 ولت

ACD-24


دتكتور گاز منواكسيد كربن 24 ولت
اصول کار: · اين آشكار ساز ابزاري مناسب براي تشخيص نشت گازهاي خطر ناك بخصوص منواكسيد كربن است . كه براي اماكن عمومي ، منازل ، شوفاژخانه ، پاركينگ ، تأسيسات و كارخانجات مناسب است . اين دستگاه به ترتيب زير آماده به كار مي شود . · پس از برقراري تغذيه با گذشت حداكثر 15 ثانيه دتكتور آماده به كار مي شود . · پس از نشت گاز، دتكتور به حالت آلارم مي رود و چراغ LED قرمز رنگ روي آن روشن مي شود و رله خروجي تغيير وضعيت مي دهد ( پايه هاي 3 و 4 ) · هنگاميكه ميزان گاز موجود در محيط از حد تنظيم شده كمتر شود ، دتكتور به حالت اوليه باز ميگردد . كنتاكت خـروجي بگـونه اي انتخاب شده كه در حالت كار نرمال “ بسته” و در حالت آلارم “ باز” باشد. اين دتكتور براي تشخيص نشت گاز كشنده منواكسيد كربن طراحي شده و در صورت افزايش بيش از استاندارد به مركز كنترل فرمان آلارم مي دهد. » ميزان حساسيت به گاز CO ( قابل تنظيم ):10 ppm » ولتاژ تغذيه:10 - 13 VDC » جريان مصرفي در حالت نرمال:170m A @ 12 VDC » جريان مصرفي در حالت آلارم:210 m A @ 12 VDC » حداكثر جريان مجاز كنتاكت خروجي:500 m A @ 12 VDC » حداكثر جريان مجاز ترمينالهاي 2+ و 5-:1 A
دتکتور
ثبت سفارش موقت دتكتور گاز منواكسيد كربن 24 ولت
ثبت

دتکتور
گاز شهري 24 ولت

AGD-24


گاز شهري 24 ولت
اصول کار: اين آشكار ساز ابزاري مناسب براي تشخيص نشت گازهاي شهري و كپسولي ،گازهاي آتش زا از قبيل پروپان ، ايزوبوتان و حتي الكل مي باشد كه براي اماكن عمومي ، منازل ( آشپزخانه ) ، تأسيسات و كارخانجات مناسب است . اين دستگاه در دو مدل مختلف ، بصورت مستقل با ولتاژ 220 V (مدل AGZ ) ، يا با سيستم مركزي اعلام نشت گاز ، اعلام حريق و يا دزدگير (مدلAGD ) مورد استفاده قرار مي گيرد . يك دقيقه پس از برقراري تغذيه ، دستگاه آماده به كار مي باشد . پس از تشخيص نشت گاز ، آشكار ساز فعال شده ضمن روشن شدن چراغLED روي آن ، به سيستم مركزي فرمان اعلام خطر مي دهد. در اينحالت سيستم مركزي بايد ضمن اعلام خطر ، شير ورودي گاز مجموعه را ببندد. پس از برطرف شدن اثر گاز ، با reset كردن مركز كنترل ، آلارم قطع شده و آشكار ساز به حالت عادي باز مي گردد. به منظور ارتباط با مراكز اعلام حريق ، يك منبع تغذيه كمكي براي آشكار ساز مورد نياز مي باشد . » ولتاژ تغذيه :زون 12 - 28 VDC و كمكي 24 VDC » زمان پايداري :~ 1 min » زمان پاسخ : کمتر از 5 sec » جريان مصرفي پايدار:كمك 30mA @ 24 VDC » جريان مصرفي آلارم : زون 50mA @ 24 VDC و كمكي 30mA @ 24 VDC » اتصالات:حداقل 3 سيمه( سيم منفي زون و تغذيه كمكي مشترك ) » ابعاد: بدون پايه 74 × 44 mm و با پايه 100 × 53 mm » وزن:~ 140 gr
دتکتور
ثبت سفارش موقت گاز شهري 24 ولت
ثبت

دتکتور
دتكتور حرارت ترکيبي 24 ولت

ACH-24


دتكتور حرارت ترکيبي 24 ولت
اصول کار: دتكتور حرارتي ، حريق را از طريق حساسيت به دماي ناشي از آن تشخيص ميدهد و در محلهايي كه استفاده ازدتكتور هاي دودي همراه با آلارم هاي ناخواسته مي باشد . اين دتكتور كاربرد دارد . دتكتور حرارتي متغير ( R.O.R ) داراي دو سنسور مي باشد كه يكي داخل بدنه دتكتور بوده و ديگري در مقابل حرارت محيط حساس است و دتكتورزماني عمل ميكند كه سرعت افزايش حرارت محيط از حد تنظيم شده زيادتر شود . · مجهز به مانيتورينگ جهت اعلام باز شدن از پايه · داراي پوشش ضد گردو غبار · ساخته شده طبق استاندارد BS 5839 و استاندارد ISIRI · چراغ نشاندهنده بر روي دتكتور ( LED ) · قابليت نصب چراغ سر در ( Remote indicator ) · قابليت استفاده در سيستم هاي حفاظتي ( 12 ولت ) · قابليت استفاده در سيستم هاي مخابراتي ( 48 ولت )
دتکتور
ثبت سفارش موقت دتكتور حرارت ترکيبي 24 ولت
ثبت

دتکتور
دتكتور دود يونيزه 220 ولت موضعي (برق و باطري)

ASZ-220B


دتكتور دود يونيزه 220 ولت موضعي (برق و باطري)
اصول كار : اين آشكار ساز ابزاري مناسب براي تشخيص آتشهاي بدون دود زياد مي باشد كه براي اماكن عمومي ، منازل و كارخانجات بكار ميرود . اين دستگاه در دو مدل مختلف ، بصورت مستقل با ولتاژ 220 V (برق شبكه) ، يا با سيستم مركزي اعلام حريق و يا دزدگير مورد استفاده قرار مي گيرد . با اتصال برق دستگاه ، چراغ سبز POWER روشن شده و دستگاه آماده كار مي باشد . پس از تشخيص دود ، آشكار ساز فعال شده و ضمن بصدا در آمدن بوق داخلي بصورت منقطع ، چراغ قرمزALARM نيز شروع به چشمك زدن مي كند همزمان رلة داخلي دستگاه نيز تغيير وضعيت مي دهد . پس از برطرف شدن اثر دود ، صداي بوق قطع شده و چراغ قرمزALARM خاموش ميگردد و رله داخلي نيز به حالت اوليه برمي گردد . اين مدل بصورت مستقل عمل كرده و نيازي به سيستم مركزي ندارد. طريقة نصب: · ولتاژ تغذيه به ترمينال 2 خانه 220 V وصل ميشود . · فرمان خروجي از ترمينال 3 خانه NO , NC و COM گرفته ميشود . · در صورت نياز به ارتباط آشكارساز با مركز كنترل اعلام حريق ، يك مقاومت 470 W / 0.5 W در مسير ترمينال COM قرار گرفته و با ترمينال NO به ترمينال زون مركز متصل ميگردند . » ولتاژ تغذيه : 220 VAC » زمان پاسخ :کمتر از 5 sec » جريان مصرفي پايدار:7 mA @ 220 VAC » جريان مصرفي آلارم :7 mA @ 220 VAC » اتصالات :2 سيمه » ابعاد :بدون پايه 49 × 139 و با پايه 54 × 145 » كنتاكت خروجي :1A @ 220 VAC و 1A @ 24 VDC » وزن : ~ 220 gr
دتکتور
ثبت سفارش موقت دتكتور دود يونيزه 220 ولت موضعي (برق و باطري)
ثبت

دتکتور
دتكتور مولتي سنسور 220 ولت موضعي باطري دار

AMZ-220B


دتكتور مولتي سنسور 220 ولت موضعي باطري دار
دتکتور
ثبت سفارش موقت دتكتور مولتي سنسور 220 ولت موضعي باطري دار
ثبت

دتکتور
گاز موضعي

1- AGZ


گاز موضعي
اصول کار: اين آشكار ساز ابزاري مناسب براي تشخيص نشت گازهاي شهري و كپسولي ،گازهاي آتش زا از قبيل پروپان ، ايزوبوتان و حتي الكل مي باشد كه براي اماكن عمومي ، منازل ( آشپزخانه ) ، تأسيسات و كارخانجات مناسب است . اين دستگاه در دو مدل مختلف ، بصورت مستقل با ولتاژ 220 V (مدل AGZ ) ، يا با سيستم مركزي اعلام نشت گاز ، اعلام حريق و يا دزدگير (مدلAGD ) توليد و عرضه ميشود . AGZ-1 در دو نمونه باطري دار و بدون باطري توليد مي شود . در انواع باطري دار مي توان از چهار باطري قابل شارژ استفاده كرد كه در صورت قطع برق و كاهش سطح ولتاژ باطري ، دستگاه هشدار مي دهد . با اتصال برق دستگاه ، چراغ زرد POWER روشن مي شود. پس از گذشت حدود يك دقيقه ، چراغ سبز READY روشن شده و دستگاه آماده كار مي باشد . پس از تشخيص نشت گاز ، آشكار ساز فعال شده و ضمن به صدا در آمدن بوق داخلي بصورت منقطع ، چراغ قرمزALARM نيز شروع به چشمك زدن مي كند ، همزمان رلة داخلي دستگاه نيز تغيير وضعيت مي دهد . پس از برطرف شدن اثر گاز ، صداي بوق قطع و چراغ قرمزALARM خاموش مي شود و رله داخلي نيز به حالت اوليه برمي گردد . اين مدل بصورت مستقل عمل كرده و نيازي به سيستم مركزي ندارد .
دتکتور
ثبت سفارش موقت گاز موضعي
ثبت

دتکتور
دتكتور حرارت ثابت 220 ولت موضعي (برق و باطري)

AHZ-220


دتكتور حرارت ثابت 220 ولت موضعي (برق و باطري)
دتکتور
ثبت سفارش موقت دتكتور حرارت ثابت 220 ولت موضعي (برق و باطري)
ثبت

دتکتور
دتكتور دود يونيزه 24 ولت

ASD-24


دتكتور دود يونيزه 24 ولت
اين آشكار ساز ابزاري مناسب براي تشخيص آتشهاي بدون دود زياد مي باشد كه براي اماكن عمومي ، منازل و كارخانجات بكار ميرود . پس از برقراري تغذيه ، دستگاه آماده به كار مي باشد . پس از تشخيص دود ، آشكار ساز فعال شده ضمن روشن شدن چراغLED روي آن ، به سيستم مركزي فرمان اعلام خطر مي دهد. در اينحالت سيستم مركزي ميتواند ضمن اعلام خطر ، سيستم اطفاء را نيز فعال نمايد . طريقة نصب: پس از برطرف شدن اثر دود ، با reset كردن مركز كنترل ، آلارم قطع شده و آشكار ساز به حالت عادي باز مي گردد. · ولتاژ تغذيه به پايه هاي 1 و 6 دتكتور وصل مي شود ( مثبت پايه 1 و منفي پايه 6 ) . · هنگاميكه دتكتور روي پايه نصب شده باشد ، ولتاژ تغذيه در ترمينالهاي 2 و 5 برقرار مي گردد ، كه به دتكتور بعدي يا مقاومت انتهاي خط وصل مي گردد. · خروجي چراغ ريموت ( چراغ سردر ) از پايه هاي 2 و 4 گرفته مي شود (مثبت پايه 2 و منفي پايه 4 )كه به هنگام عمل كردن دتكتور روشن ميشود .
دتکتور
ثبت سفارش موقت دتكتور دود يونيزه 24 ولت
ثبت

دتکتور
دتكتور مولتي سنسور يونيزه(دود و حرارت) 24 ولت

AMD-24I


دتكتور مولتي سنسور يونيزه(دود و حرارت) 24 ولت
اصول کار: اين آشكار ساز ابزار مناسبي براي تشخيص انواع حريق مي باشد . آتشهايي با دود كم يا نامرئي مانند چوب ، كاغذ ، پارچه و ..... از طريق سيستم يونيزاسيون به سرعت آشكار ميشوند و آتشهاي با دود غليظ مانند پلاستيكهاي پي وي سي كه در سيستم يونيزاسيون ضعيف عمل ميكنند ، با توجه به حرارت ايجاد شده ، در محدودة دمايي 55 تا 75 درجه سانتيگراد ، از طريق سيستم حرارتي آشكار ميشوند . اين آشكار ساز با سيستم مركزي اعلام حريق مورد استفاده قرار مي گيرد . پس از برقراري تغذيه ، آشكار ساز آماده بكار ميشود . هنگاميكه حريق تشخيص داده شد ( از طريق دود يا حرارت ) ، چراغ LED قرمز رنگ روي آن روشن شده و به سيستم مركزي فرمان اعلام خطر ميدهد . در اينحالت سيستم مركزي ميتواند ضمن اعلام خطر ، سيستم اطفاء را نيز فعال نمايد . پس از بر طرف شدن اثر حريق ، با reset كردن سيستم مركزي ، آلارم قطع شده و آشكار ساز به حالت عادي باز ميگردد . هشدار: در صورتيكه دتكتور به هر دليلي از كار افتاد و مورد استفاده قرار نگرفت آنرا دور نياندازيد و حتماً به شركت سازنده ، يا سازمان انرژي اتمي عودت دهيد . ( سنسور دود حاوي مواد پرتوزا مي باشد ) لازم به ذكر است ، تا هنگاميكه سنسور داخل محفظه خود باشد زياني براي انسان ندارد
دتکتور
ثبت سفارش موقت دتكتور مولتي سنسور يونيزه(دود و حرارت) 24 ولت
ثبت

دتکتور
موضعي گاز منو اکسيد کربن


موضعي گاز منو اکسيد کربن
اصول کار: · اين آشكار ساز ابزاري مناسب براي تشخيص نشت گازهاي خطر ناك از قبيل گاز شهري و گاز كپسول و بخصوص گاز سمي وكشنده منواكسيد كربن است . كه براي اماكن عمومي ، منازل ، شوفاژخانه و تأسيسات مناسب است . اين دستگاه به ترتيب زير آماده به كار مي شود . · با اتصال برق دستگاه ، چراغ زرد POWER روشن مي شود . پس از گذشت حدود يك دقيقه ، چراغ سبز READY روشن شده و دستگاه آماده كار مي شود . · با تنظيم پتانسيومتر داخل دستگاه حساسيت دستگاه كم و زياد مي شود ، پتانسيومتر جائي تنظيم مي شود كه با زدن كليد TEST دستگاه در آستانه عملكرد قرار گيرد . ( اين پتانسيومتر را تغيير ندهيد ) · در اين حالت با زدن كليد TEST چراغ قرمز ALARM روشن شده بازر به صدا در مي آيد . · پس از نشت گاز، دتكتور به حالت آلارم مي رود ، چراغ قرمز ALARM روشن شده ، رله خروجي تغيير وضعيت مي دهد و بازر به صدا در مي آيد . هنگاميكه ميزان گاز موجود در محيط از حد تنظيم شده كمتر شود ، دتكتور به حالت اوليه باز ميگردد .
دتکتور
ثبت سفارش موقت موضعي گاز منو اکسيد کربن
ثبت

دتکتور
دتكتور حرارت ثابت 24 ولت

AFH-24


دتكتور حرارت ثابت 24 ولت
اصول کار: اين محصول در ولتاژ 24 ولت ارائه مي شود. پس از اتصال تغذيه LED دتكتور در فواصل تقريبي 8 ثانيه شروع به چشمك زدن مي كند كه نشانه فعال بودن آن مي باشد. درصورتيكه دماي محيط از 65 درجه سانتيگراد بيشتر شود ، دتكتور فعال ميشود. هنگاميكه دتكتور فعال شده باشد چراغ LED روي آن روشن ميگردد . براي بازگشت دتكتور به حالت عادي پس از كاهش دماي محيط ، بايد تغذيه قطع و مجدداً وصل گردد. طريقه نصب : ولتاژ تغذيه به پايه هاي 1 و 6 دتكتور وصل مي شود ( مثبت پايه 1 و منفي پايه 6 ) پس از قراردادن دتكتور برروي پايه ، ولتاژ تغذيه در ترمينالهاي 2 و 5 برقرار مي گردد ، كه به دتكتور بعدي يا مقاومت انتهاي خط وصل مي گردد . خروجي چراغ ريموت از پايه 4 گرفته مي شود ، اين پايه هنگام عمل كردن دتكتور به منفي متصل مي شود . » ولتاژ تغذيه : 16 - 28 VDC » جريان مصرفي در حالت نرمال :20mA @ 24 VDC » جريان مصرفي در حالت آلارم :50mA @ 24 VDC » حداكثر جريان مجاز ترمينالهاي -5 , +2: 1A @ 24 VDC » ابعاد : بدون پايه 74 × 44 mm , با پايه 100 × 53 mm » وزن :~ 140 gr
دتکتور
ثبت سفارش موقت دتكتور حرارت ثابت 24 ولت
ثبت

بیشتر بدانیم