نري مادگي پلاستيکي
تست


تست
نري مادگي پلاستيکي
ثبت سفارش موقت تست
ثبت

نري مادگي پلاستيکي
سه راهي صنعتي


سه راهي صنعتي
مشخصات فني: تکفاز 16 آمپر 250 ولت داراي هسته پاي آميد بدنه از جنس پي وي سي مقاوم در برابر پاشش آب و ورود اجسام خارجي
نري مادگي پلاستيکي
ثبت سفارش موقت سه راهي صنعتي
ثبت

نري مادگي پلاستيکي
مادگي تک فاز


مادگي تک فاز
مشخصات فني: تکفاز ارتدار 16 آمپر 250 ولت هسته پلي کربنات بدنه از جنس پي وي سي
نري مادگي پلاستيکي
ثبت سفارش موقت مادگي تک فاز
ثبت

نري مادگي پلاستيکي
مادگي سه فاز


مادگي سه فاز
مشخصات فني: سه فاز 16 آمپر 380 ولت داراي هسته پلي آميد روکش بدنه از جنس پي وي سي
نري مادگي پلاستيکي
ثبت سفارش موقت مادگي سه فاز
ثبت

نري مادگي پلاستيکي
دو شاخه تک فاز


دو شاخه تک فاز
مشخصات فني: تکفاز ارتدار 16 آمپر 250 ولت داراي هسته پلي کربنات بدنه از جنس پي وي سي
نري مادگي پلاستيکي
ثبت سفارش موقت دو شاخه تک فاز
ثبت

نري مادگي پلاستيکي
سه شاخه سه فاز


سه شاخه سه فاز
مشخصات فني: سه فاز 16 آمپر 380 ولت هسته پلي آميد روکش بدنه از جنس پي وي سي
نري مادگي پلاستيکي
ثبت سفارش موقت سه شاخه سه فاز
ثبت

بیشتر بدانیم