سنسور کد رنگ
تست


تست
سنسور کد رنگ
ثبت سفارش موقت تست
ثبت

سنسور کد رنگ
سنسور کد رنگ

CMS-308-R100


سنسور کد رنگ
محدوده ولتاژ: 10VDC تا 30VDC افت ولتاژ: 2.5V> ماکزيمم جريان بار:250MA نشان دهنده:LED فرستنده نور: مرئي- سفيد جنس بدنه:ABS نوع اتصال:;کابل تعداد سيم- مقطع سيم:0.25*3 طول سيم:1.5M کلاس حفاظتي:IP66
سنسور کد رنگ
ثبت سفارش موقت سنسور کد رنگ
ثبت

سنسور کد رنگ
سنسور کد رنگ

CMS-405-P-F


سنسور کد رنگ
محدوده ولتاژ: 10VDC تا 30VDC افت ولتاژ: 2.5V> ماکزيمم جريان بار:250MA نشان دهنده:LED فرستنده نور: مرئي- سفيد جنس بدنه:ABS نوع اتصال:;کابل تعداد سيم- مقطع سيم:0.25*4 طول سيم:1.5M کلاس حفاظتي:IP66
سنسور کد رنگ
ثبت سفارش موقت سنسور کد رنگ
ثبت

سنسور کد رنگ
سنسور کد رنگ

CMS-405-N-F


سنسور کد رنگ
محدوده ولتاژ: 10VDC تا 30VDC افت ولتاژ: 1.2V> ماکزيمم جريان بار:250MA نشان دهنده:LED فرستنده نور: مرئي- سفيد جنس بدنه:ABS نوع اتصال:;کابل تعداد سيم- مقطع سيم:0.25*4 طول سيم:1.5M کلاس حفاظتي:IP66
سنسور کد رنگ
ثبت سفارش موقت سنسور کد رنگ
ثبت

بیشتر بدانیم