چراغ فضاي باز
براکت آوبز

SC-BRACKET


براکت آوبز
براي چراغ هاي فورته / سيلمت و ضد انفجار با اتصالات استيل ZONE2
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت براکت آوبز
ثبت

چراغ فضاي باز
پارکي M6FLR سفيد 26 وات چهار پين

M6FLR26CFQ-W


پارکي M6FLR سفيد 26 وات چهار پين
براي لامپ 26 وات فلورسنت کامپکت چهار پين چراغ هاي پارکي مدل فلورا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي روشنايي فضاي آزاد و فضاي سبز عرضه مي گردد. ساختار محکم، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش يکنواخت نور از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي فلورا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود. اين چراغ به رنگ مشکي هم موجود است و 54000 ريال به مبلغ ان اضافه مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پارکي M6FLR سفيد 26 وات چهار پين
ثبت

چراغ فضاي باز
پروژکتوري سري 400W G بخار سديم / متال هالايد

M310G400SHT


پروژکتوري سري 400W G بخار سديم / متال هالايد
براي 1 لامپ 400W بخار سديم / متال هالايد چراغ پروژکتوري-خياباني با رفلوکتر از ورق آلومنيوم آنودايز شده چکشي نا متقارن (G)(با محفظه الکتريکي جداگانه)مدل وگا چراغ هاي پروژکتوري- خياباني مدل وگا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت و داشتن رفلکتورهاي مختلف براي کاربردهاي متفاوت عرضه مي گردد. ساختار محکم و بدنه آيروديناميک، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت و درجه حفاظت بالا (IP66) از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي وگا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود. مشخصات » بالاست : فيوز دار مغناطيسي وسلوشوآبه » سر پيچ : وسلوشوآبه » ايگنيتور : وسلوشوآبه » خازن : وسلوشوآبه
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پروژکتوري سري 400W G بخار سديم / متال هالايد
ثبت

چراغ فضاي باز
خياباني 600W بخار سديم

MZEUS600S


خياباني 600W بخار سديم
قابليت نصب لامپ 600W بخار سديم مشخصات : » بدنه و درپوش آلومينيومي دايکاستي » مکانيزم نصب به پايه به صورت عمودي و افقي » رفلکتور از ورق آلومينيوم مرغوب با خلوص بالا و آبکاري آنودايز شده « شيشه سکوريت شده محدب » نوار سيليکني با مقاومت حرارتي بالا براي تامين اببندي چراغ » درجه حفاظت IP66 » قابليت تنظيم سرپيچ براي دست يابي به انواع پخش نور » بالاست فيوز دار مغناطيسي وسلوشوآبه » ايگنيتور براي لامپ هاي بخار سديم و متال هالايد » سوکت و پلاگ سه خانه از جنس پلي اميد » خازن اصلاح ضريب توان » سرپيچ وسلوشوآبه
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت خياباني 600W بخار سديم
ثبت

چراغ فضاي باز
براکت آوبز

SB-BRACKET


براکت آوبز
براي چراغ هاي ضد انفجار ZONE2
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت براکت آوبز
ثبت

چراغ فضاي باز
پارکي M6FLR سفيد 26 وات دو پين

M6FLR26CFD-W


پارکي M6FLR سفيد 26 وات دو پين
براي لامپ 26 وات فلورسنت کامپکت دو پين چراغ هاي پارکي مدل فلورا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي روشنايي فضاي آزاد و فضاي سبز عرضه مي گردد. ساختار محکم، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش يکنواخت نور از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي فلورا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود. اين چراغ به رنگ مشکي هم موجود است و 54000 ريال به مبلغ ان اضافه مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پارکي M6FLR سفيد 26 وات دو پين
ثبت

چراغ فضاي باز
پروژکتوري سري 400W H بخار سديم / متال هالايد

M310H400S


پروژکتوري سري 400W H بخار سديم / متال هالايد
قابليت نصب يک لامپ 400W بخار سديم / متال هالايد چراغ پروژکتوري با رفلکتور از ورق آلومنيومي آنودايز شده براق لوکس نامتقارن چراغ هاي پروژکتوري- خياباني مدل وگا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت و داشتن رفلکتورهاي مختلف براي کاربردهاي متفاوت عرضه مي گردد. ساختار محکم و بدنه آيروديناميک، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت و درجه حفاظت بالا (IP66) از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي وگا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پروژکتوري سري 400W H بخار سديم / متال هالايد
ثبت

چراغ فضاي باز
خياباني پرزماتيک (افقي) 250W بخار جيوه

M8PS250M-H


خياباني پرزماتيک (افقي) 250W بخار جيوه
قابليت نصب يک لامپ 250W بخار جيوه چراغ هاي خياباني مدل اپتيما مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي روشنايي خيابان ها و بزرگراه ها عرضه مي گردد. ساختار محکم، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت و درجه حفاظت بالا (IP65) در محفظه لامپ از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است. مشخصات » بالاست : مغناطيسي وسلوشوآبه » سرپيچ : وسلوشوآبه » خازن : وسلوشوآبه
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت خياباني پرزماتيک (افقي) 250W بخار جيوه
ثبت

چراغ فضاي باز
براکت آويز

SA-BRACKET


براکت آويز
براي چراغ هاي فورته / سيلمت و ضد انفجار ZONE2
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت براکت آويز
ثبت

چراغ فضاي باز
پارکي M6FLR سفيد160 وات

M6FLR160B-W


پارکي M6FLR سفيد160 وات
براي لامپ 160 وات بخار جيوه مستقيم چراغ هاي پارکي مدل فلورا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي روشنايي فضاي آزاد و فضاي سبز عرضه مي گردد. ساختار محکم، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش يکنواخت نور از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي فلورا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود. اين چراغ به رنگ مشکي هم موجود است و 54000 ريال به مبلغ ان اضافه مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پارکي M6FLR سفيد160 وات
ثبت

چراغ فضاي باز
پروژکتوري سري 600W A بخار سديم

M310A600SHT


پروژکتوري سري 600W A بخار سديم
براي لامپ 600W بخار سديم چراغ هاي پروژکتوري با رفلکتور آلومنيومي آنودايز شده متقارن (A)(با محافظه الکتريکي جداگانه) مدل وگا چراغ هاي پروژکتوري- خياباني مدل وگا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت و داشتن رفلکتورهاي مختلف براي کاربردهاي متفاوت عرضه مي گردد. ساختار محکم و بدنه آيروديناميک، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت و درجه حفاظت بالا (IP66) از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي وگا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود. مشخصات » بالاست : فيوز دار مغناطيسي وسلوشوآبه » سر پيچ : وسلوشوآبه » خازن : وسلوشوآبه
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پروژکتوري سري 600W A بخار سديم
ثبت

چراغ فضاي باز
خياباني پرزماتيک (افقي) 250W بخارسديم/متال هالايد

M8PS250S-H


خياباني پرزماتيک (افقي) 250W بخارسديم/متال هالايد
قابليت نصب يک لامپ 250W بخارسديم/متال هالايد چراغ هاي خياباني مدل اپتيما مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي روشنايي خيابان ها و بزرگراه ها عرضه مي گردد. ساختار محکم، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت و درجه حفاظت بالا (IP65) در محفظه لامپ از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است. مشخصات » بالاست : مغناطيسي وسلوشوآبه » سرپيچ : وسلوشوآبه » خازن : وسلوشوآبه » ايگنيتور: وسلوشوآبه
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت خياباني پرزماتيک (افقي) 250W بخارسديم/متال هالايد
ثبت

چراغ فضاي باز
براکت ديواري با امکان تنظيم زاويه

WA-BRACKET


براکت ديواري با امکان تنظيم زاويه
براي چراغ هاي سيلا /سيلوکس/فورته/سيلمت و ضد انفجارZONE2
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت براکت ديواري با امکان تنظيم زاويه
ثبت

چراغ فضاي باز
پارکي سري M6 لونا 125W بخار جيوه

M6125M-W


پارکي سري M6 لونا 125W بخار جيوه
براي 1 لامپ 125W بخار جيوه چراغ هاي پارکي مدل لونا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي روشنايي فضاي آزاد و فضاي سبز عرضه مي گردد. ساختار محکم ، دوام پوشش چراغ در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش يکنواخت نور از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي لونا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود. چراغ به رنگ مشکي موجود است و به مبلغ آن 66000 ريال اضافه مي شود. مشخصات » بالاست : مغناطيسي وسلوشوآبه » سر پيچ : وسلوشوآبه
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پارکي سري M6 لونا 125W بخار جيوه
ثبت

چراغ فضاي باز
پروژکتوري سري 600W B بخار سديم

M310B600SHT


پروژکتوري سري 600W B بخار سديم
براي لامپ 600W بخار سديم چراغ هاي پروژکتوري با رفلکتور از ورق آلومنيومي آنودايز شده لوکس متقارن (B)(با محافظه الکتريکي جداگانه) مدل وگا چراغ هاي پروژکتوري- خياباني مدل وگا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت و داشتن رفلکتورهاي مختلف براي کاربردهاي متفاوت عرضه مي گردد. ساختار محکم و بدنه آيروديناميک، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت و درجه حفاظت بالا (IP66) از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي وگا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود. مشخصات » بالاست : فيوز دار مغناطيسي وسلوشوآبه » سر پيچ : وسلوشوآبه » خازن : وسلوشوآبه
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پروژکتوري سري 600W B بخار سديم
ثبت

چراغ فضاي باز
خياباني پرزماتيک (افقي) 400W بخارسديم/متال هالايد

M8PS400S-H


خياباني پرزماتيک (افقي) 400W بخارسديم/متال هالايد
قابليت نصب يک لامپ 400W بخارسديم/متال هالايد چراغ هاي خياباني مدل اپتيما مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي روشنايي خيابان ها و بزرگراه ها عرضه مي گردد. ساختار محکم، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت و درجه حفاظت بالا (IP65) در محفظه لامپ از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است. مشخصات » بالاست : مغناطيسي وسلوشوآبه » سرپيچ : وسلوشوآبه » خازن : وسلوشوآبه » ايگنيتور: وسلوشوآبه
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت خياباني پرزماتيک (افقي) 400W بخارسديم/متال هالايد
ثبت

چراغ فضاي باز
براکت سقفي

CA-BRACKET


براکت سقفي
براي چراغ هاي سيلا /سيلوکس/فورته و ضد انفجارZONE2
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت براکت سقفي
ثبت

چراغ فضاي باز
پارکي سري M6 لونا 150W متال هالايد

M6150MH-W


پارکي سري M6 لونا 150W متال هالايد
براي 1 لامپ 150W متال هالايد چراغ هاي پارکي مدل لونا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي روشنايي فضاي آزاد و فضاي سبز عرضه مي گردد. ساختار محکم ، دوام پوشش چراغ در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش يکنواخت نور از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي لونا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود. چراغ به رنگ مشکي موجود است و به مبلغ آن 66000 ريال اضافه مي شود. مشخصات » بالاست : فيوزدارمغناطيسي وسلوشوآبه » سرپيچ : وسلوشوآبه » ايگنيتور : وسلوشوآبه
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پارکي سري M6 لونا 150W متال هالايد
ثبت

چراغ فضاي باز
پروژکتوري سري 600W C بخار سديم

M310C600SHT


پروژکتوري سري 600W C بخار سديم
براي لامپ 600W بخار سديم چراغ هاي پروژکتوري با رفلکتور از ورق آلومنيومي آنودايز شده چکشي متقارن (C)(با محافظه الکتريکي جداگانه) مدل وگا چراغ هاي پروژکتوري- خياباني مدل وگا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت و داشتن رفلکتورهاي مختلف براي کاربردهاي متفاوت عرضه مي گردد. ساختار محکم و بدنه آيروديناميک، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت و درجه حفاظت بالا (IP66) از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي وگا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود. مشخصات » بالاست : فيوز دار مغناطيسي وسلوشوآبه » سر پيچ : وسلوشوآبه » خازن : وسلوشوآبه
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پروژکتوري سري 600W C بخار سديم
ثبت

چراغ فضاي باز
خياباني پرزماتيک (عمودي) 250W بخار جيوه

M8PS250M-V


خياباني پرزماتيک (عمودي) 250W بخار جيوه
قابليت نصب يک لامپ 250W بخار جيوه چراغ هاي خياباني مدل اپتيما مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي روشنايي خيابان ها و بزرگراه ها عرضه مي گردد. ساختار محکم، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت و درجه حفاظت بالا (IP65) در محفظه لامپ از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است. مشخصات » بالاست : مغناطيسي وسلوشوآبه » سرپيچ : وسلوشوآبه » خازن : وسلوشوآبه
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت خياباني پرزماتيک (عمودي) 250W بخار جيوه
ثبت

چراغ فضاي باز
براکت سقفي

CB-BRACKET


براکت سقفي
براي چراغ هاي ضد انفجار ZONE1
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت براکت سقفي
ثبت

چراغ فضاي باز
پارکي سري M6 لونا 160W بخار جيوه مستقيم

M6160B-W


پارکي سري M6 لونا 160W بخار جيوه مستقيم
براي 1 لامپ 160W بخار جيوه مستقيم چراغ هاي پارکي مدل لونا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي روشنايي فضاي آزاد و فضاي سبز عرضه مي گردد. ساختار محکم ، دوام پوشش چراغ در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش يکنواخت نور از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي لونا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود. چراغ به رنگ مشکي موجود است و به مبلغ آن 66000 ريال اضافه مي شود. مشخصات » سر پيچ : وسلوشوآبه
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پارکي سري M6 لونا 160W بخار جيوه مستقيم
ثبت

چراغ فضاي باز
پروژکتوري سري 600W F بخار سديم

M310H600S


پروژکتوري سري 600W F بخار سديم
قابليت نصب يک لامپ 600W بخار سديم چراغ پروژکتوري با رفلکتور از ورق آلومنيومي آنودايز شده براق لوکس نامتقارن چراغ هاي پروژکتوري- خياباني مدل وگا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت و داشتن رفلکتورهاي مختلف براي کاربردهاي متفاوت عرضه مي گردد. ساختار محکم و بدنه آيروديناميک، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت و درجه حفاظت بالا (IP66) از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي وگا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پروژکتوري سري 600W F بخار سديم
ثبت

چراغ فضاي باز
خياباني پرزماتيک (عمودي) 250W بخارسديم/متال هالايد

M8PS250S-V


خياباني پرزماتيک (عمودي) 250W بخارسديم/متال هالايد
قابليت نصب يک لامپ 250W بخارسديم/متال هالايد چراغ هاي خياباني مدل اپتيما مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي روشنايي خيابان ها و بزرگراه ها عرضه مي گردد. ساختار محکم، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت و درجه حفاظت بالا (IP65) در محفظه لامپ از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است. مشخصات » بالاست : مغناطيسي وسلوشوآبه » سرپيچ : وسلوشوآبه » خازن : وسلوشوآبه » ايگنيتور: وسلوشوآبه
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت خياباني پرزماتيک (عمودي) 250W بخارسديم/متال هالايد
ثبت

چراغ فضاي باز
براکت سقفي

CC-BRACKET


براکت سقفي
براي چراغ هاي سيلا /سيلوکس/فورته و ضد انفجارZONE2
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت براکت سقفي
ثبت

چراغ فضاي باز
پارکي سري M6 لونا 250W بخار جيوه

M6250M-W


پارکي سري M6 لونا 250W بخار جيوه
براي 1 لامپ 250W بخار جيوه چراغ هاي پارکي مدل لونا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي روشنايي فضاي آزاد و فضاي سبز عرضه مي گردد. ساختار محکم ، دوام پوشش چراغ در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش يکنواخت نور از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي لونا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود. چراغ به رنگ مشکي موجود است و به مبلغ آن 66000 ريال اضافه مي شود. مشخصات » بالاست : مغناطيسي وسلوشوآبه » سر پيچ : وسلوشوآبه
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پارکي سري M6 لونا 250W بخار جيوه
ثبت

چراغ فضاي باز
پروژکتوري سري 600W G بخار سديم

M310G600SHT


پروژکتوري سري 600W G بخار سديم
براي 1 لامپ 600W بخار سديم چراغ پروژکتوري-خياباني با رفلوکتر از ورق آلومنيوم آنودايز شده چکشي نا متقارن (G)(با محفظه الکتريکي جداگانه)مدل وگا چراغ هاي پروژکتوري- خياباني مدل وگا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت و داشتن رفلکتورهاي مختلف براي کاربردهاي متفاوت عرضه مي گردد. ساختار محکم و بدنه آيروديناميک، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت و درجه حفاظت بالا (IP66) از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي وگا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود. مشخصات » بالاست : فيوز دار مغناطيسي وسلوشوآبه » سر پيچ : وسلوشوآبه » خازن : وسلوشوآبه
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پروژکتوري سري 600W G بخار سديم
ثبت

چراغ فضاي باز
خياباني پرزماتيک (عمودي) 400W بخارسديم/متال هالايد

M8PS400S-V


خياباني پرزماتيک (عمودي) 400W بخارسديم/متال هالايد
قابليت نصب يک لامپ 400W بخارسديم/متال هالايد چراغ هاي خياباني مدل اپتيما مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي روشنايي خيابان ها و بزرگراه ها عرضه مي گردد. ساختار محکم، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت و درجه حفاظت بالا (IP65) در محفظه لامپ از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است. مشخصات » بالاست : مغناطيسي وسلوشوآبه » سرپيچ : وسلوشوآبه » خازن : وسلوشوآبه » ايگنيتور: وسلوشوآبه
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت خياباني پرزماتيک (عمودي) 400W بخارسديم/متال هالايد
ثبت

چراغ فضاي باز
براکت لوله براي قطر 5،6يا 6 سانتي متر

PA6-BRACKET


براکت لوله براي قطر 5،6يا 6 سانتي متر
قطر 6CMبراي چراغ هاي سيلا/سيلوکس/فورته/سيلمت و ZONE2
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت براکت لوله براي قطر 5،6يا 6 سانتي متر
ثبت

چراغ فضاي باز
پارکي سري M6 لونا 250W متال هالايد

M6250MH-W


پارکي سري M6 لونا 250W متال هالايد
براي 1 لامپ 250W متال هالايد چراغ هاي پارکي مدل لونا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي روشنايي فضاي آزاد و فضاي سبز عرضه مي گردد. ساختار محکم ، دوام پوشش چراغ در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش يکنواخت نور از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي لونا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود. چراغ به رنگ مشکي موجود است و به مبلغ آن 66000 ريال اضافه مي شود. مشخصات » بالاست : فيوزدارمغناطيسي وسلوشوآبه » سرپيچ : وسلوشوآبه » ايگنيتور : وسلوشوآبه
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پارکي سري M6 لونا 250W متال هالايد
ثبت

چراغ فضاي باز
پروژکتوري سري 600W H بخار سديم

M310H600SHT


پروژکتوري سري 600W H بخار سديم
براي 1 لامپ 600W بخار سديم چراغ پروژکتوري-خياباني با رفلوکتر از ورق آلومنيوم آنودايز شده براق لوکس نا متقارن (H)(با محفظه الکتريکي جداگانه)مدل وگا چراغ هاي پروژکتوري- خياباني مدل وگا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت و داشتن رفلکتورهاي مختلف براي کاربردهاي متفاوت عرضه مي گردد. ساختار محکم و بدنه آيروديناميک، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت و درجه حفاظت بالا (IP66) از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي وگا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود. مشخصات » بالاست : فيوز دار مغناطيسي وسلوشوآبه » سر پيچ : وسلوشوآبه » خازن : وسلوشوآبه
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پروژکتوري سري 600W H بخار سديم
ثبت

چراغ فضاي باز
خياباني زئوس 250W بخار سديم/متال هالايد

MZEUS250S


خياباني زئوس 250W بخار سديم/متال هالايد
قابليت نصب 250W بخار سديم/متال هالايد مشخصات: » بدنه و درپوش آلومينيومي دايکاستي » مکانيزم نصب به پايه به صورت عمودي و افقي » رفلکتور از ورق آلومينيوم مرغوب با خلوص بالا و آبکاري آنودايز شده « شيشه سکوريت شده محدب » نوار سيليکني با مقاومت حرارتي بالا براي تامين اببندي چراغ » درجه حفاظت IP66 » قابليت تنظيم سرپيچ براي دست يابي به انواع پخش نور » بالاست فيوز دار مغناطيسي وسلوشوآبه » ايگنيتور براي لامپ هاي بخار سديم و متال هالايد » سوکت و پلاگ سه خانه از جنس پلي اميد » خازن اصلاح ضريب توان » سرپيچ وسلوشوآبه
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت خياباني زئوس 250W بخار سديم/متال هالايد
ثبت

چراغ فضاي باز
براکت لوله براي قطر 5،6يا 6 سانتي متر

PB6-BRACKET


براکت لوله براي قطر 5،6يا 6 سانتي متر
قطر 6CMبراي چراغ هاي ضد انفجار ZONE1
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت براکت لوله براي قطر 5،6يا 6 سانتي متر
ثبت

چراغ فضاي باز
پارکي سري M6LR لونا 125W بخار جيوه

M6LR125M-W


پارکي سري M6LR لونا 125W بخار جيوه
براي 1 لامپ 125W بخار جيوه چراغ هاي پارکي مدل لونا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي روشنايي فضاي آزاد و فضاي سبز عرضه مي گردد. ساختار محکم ، دوام پوشش چراغ در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش يکنواخت نور از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي لونا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود. چراغ به رنگ مشکي موجود است و به مبلغ آن 60000 ريال اضافه مي شود. مشخصات » بالاست : مغناطيسي وسلوشوآبه » سر پيچ : وسلوشوآبه
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پارکي سري M6LR لونا 125W بخار جيوه
ثبت

چراغ فضاي باز
پروژکتوري سري 70W M بخار سديم /متال هالايد

M310SM70S


پروژکتوري سري 70W M بخار سديم /متال هالايد
قابليت نصب يک لامپ 70W بخار سديم /متال هالايد پروژکتوري با رفلکتور آلومينيوم آنودايز شده چکشي نا متقارن چراغ هاي پروژکتوري- خياباني مدل وگا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت و داشتن رفلکتورهاي مختلف براي کاربردهاي متفاوت عرضه مي گردد. ساختار محکم و بدنه آيروديناميک، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت و درجه حفاظت بالا (IP66) از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي وگا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود. مشخصات : » بالاست : فيوز دار مغناطيسي وسلوشوآبه » ايگنيتور : وسلوشوآبه » سرپيچ : وسلوشوآبه » خازن : وسلوشوآبه
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پروژکتوري سري 70W M بخار سديم /متال هالايد
ثبت

چراغ فضاي باز
خياباني سري 125W L بخار جيوه

M310SL125M


خياباني سري 125W L بخار جيوه
قابليت نصب يک لامپ 125W بخار جيوه خياباني با رفلکتور آلومينيومي آنودايز شده چراغ هاي پروژکتوري- خياباني مدل وگا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت و داشتن رفلکتورهاي مختلف براي کاربردهاي متفاوت عرضه مي گردد. ساختار محکم و بدنه آيروديناميک، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت و درجه حفاظت بالا (IP66) از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي وگا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت خياباني سري 125W L بخار جيوه
ثبت

چراغ فضاي باز
براکت لوله براي قطر 5،6يا 6 سانتي متر

PC6-BRACKET


براکت لوله براي قطر 5،6يا 6 سانتي متر
قطر 6CMبراي چراغ هاي سيلا/سيلوکس/فورته/سيلمت و ZONE2
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت براکت لوله براي قطر 5،6يا 6 سانتي متر
ثبت

چراغ فضاي باز
پارکي سري M6LR لونا 150W متال هالايد

M6LR150MH-W


پارکي سري M6LR لونا 150W متال هالايد
براي 1 لامپ 150W متال هالايد چراغ هاي پارکي مدل لونا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي روشنايي فضاي آزاد و فضاي سبز عرضه مي گردد. ساختار محکم ، دوام پوشش چراغ در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش يکنواخت نور از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي لونا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود. چراغ به رنگ مشکي موجود است و به مبلغ آن 60000 ريال اضافه مي شود. مشخصات » بالاست : فيوزدارمغناطيسي وسلوشوآبه » سرپيچ : وسلوشوآبه » ايگنيتور : وسلوشوآبه
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پارکي سري M6LR لونا 150W متال هالايد
ثبت

چراغ فضاي باز
پروژکتوري سري 70W N بخار سديم /متال هالايد

M310SN70S


پروژکتوري سري 70W N بخار سديم /متال هالايد
قابليت نصب يک لامپ 70W بخار سديم /متال هالايد پروژکتوري با رفلکتور آلومينيوم آنودايز شده براق لوکس نا متقارن چراغ هاي پروژکتوري- خياباني مدل وگا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت و داشتن رفلکتورهاي مختلف براي کاربردهاي متفاوت عرضه مي گردد. ساختار محکم و بدنه آيروديناميک، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت و درجه حفاظت بالا (IP66) از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي وگا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود. مشخصات : » بالاست : فيوز دار مغناطيسي وسلوشوآبه » ايگنيتور : وسلوشوآبه » سرپيچ : وسلوشوآبه » خازن : وسلوشوآبه
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پروژکتوري سري 70W N بخار سديم /متال هالايد
ثبت

چراغ فضاي باز
خياباني سري 150W L سديم متال هالايد

M310SL150MH


خياباني سري 150W L سديم متال هالايد
قابليت نصب يک لامپ 150W سديم متال هالايد خياباني با رفلکتور آلومينيومي آنودايز شده چراغ هاي پروژکتوري- خياباني مدل وگا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت و داشتن رفلکتورهاي مختلف براي کاربردهاي متفاوت عرضه مي گردد. ساختار محکم و بدنه آيروديناميک، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت و درجه حفاظت بالا (IP66) از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي وگا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت خياباني سري 150W L سديم متال هالايد
ثبت

چراغ فضاي باز
براکت لوله براي قطر 5،6يا 6 سانتي متر

PA5-BRACKET


براکت لوله براي قطر 5،6يا 6 سانتي متر
قطر 5CMبراي چراغ هاي سيلا/سيلوکس/فورته/سيلمت و ZONE2
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت براکت لوله براي قطر 5،6يا 6 سانتي متر
ثبت

چراغ فضاي باز
پارکي سري M6LR لونا 160W وات بخار جيوه

M6LR160B-W


پارکي سري M6LR لونا 160W وات بخار جيوه
براي 1 لامپ 160W وات بخار جيوه مستقيم چراغ هاي پارکي مدل لونا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي روشنايي فضاي آزاد و فضاي سبز عرضه مي گردد. ساختار محکم ، دوام پوشش چراغ در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش يکنواخت نور از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي لونا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود. چراغ به رنگ مشکي موجود است و به مبلغ آن 60000 ريال اضافه مي شود. مشخصات » سر پيچ : وسلوشوآبه
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پارکي سري M6LR لونا 160W وات بخار جيوه
ثبت

چراغ فضاي باز
تست


تست
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت تست
ثبت

چراغ فضاي باز
خياباني سري 250W F بخار جيوه

M310F250M


خياباني سري 250W F بخار جيوه
قابليت نصب يک لامپ 250W بخار جيوه چراغ خياباني با رفلکتور آلومنيومي آنودايز شده (F) چراغ هاي پروژکتوري- خياباني مدل وگا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت و داشتن رفلکتورهاي مختلف براي کاربردهاي متفاوت عرضه مي گردد. ساختار محکم و بدنه آيروديناميک، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت و درجه حفاظت بالا (IP66) از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي وگا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت خياباني سري 250W F بخار جيوه
ثبت

چراغ فضاي باز
براکت لوله براي قطر 5،6يا 6 سانتي متر

PB5-BRACKET


براکت لوله براي قطر 5،6يا 6 سانتي متر
قطر 5CMبراي چراغ هاي ضد انفجار ZONE1
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت براکت لوله براي قطر 5،6يا 6 سانتي متر
ثبت

چراغ فضاي باز
پارکي سري M6LR لونا 250W بخار جيوه

M6LR250M-W


پارکي سري M6LR لونا 250W بخار جيوه
براي 1 لامپ 250W بخار جيوه چراغ هاي پارکي مدل لونا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي روشنايي فضاي آزاد و فضاي سبز عرضه مي گردد. ساختار محکم ، دوام پوشش چراغ در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش يکنواخت نور از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي لونا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود. چراغ به رنگ مشکي موجود است و به مبلغ آن 60000 ريال اضافه مي شود. مشخصات » بالاست : مغناطيسي وسلوشوآبه » سر پيچ : وسلوشوآبه
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پارکي سري M6LR لونا 250W بخار جيوه
ثبت

چراغ فضاي باز
چمني 26W سري M7SM چهار پين

M7SM26CFQ-W


چمني 26W سري M7SM چهار پين
براي 1لامپ 26W فلورسنت کامپکت چهار پين چراغ هاي چمني مدل ونوس مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي فضاي آزاد ، فضاي سبز و باغچه ها عرضه مي گردد. ساختار محکم، دوام پوشش چراغ در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش نور کاملاً متقارن از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است. مشخصات » بالاست : الکترونيکي و سلوشوآبه / ترايدونيک / فيليپس » سرپيچ : وسلوشوآبه / فيليپس » پايه آلومينيومي به ارتفاع 75 سانتي متر و در سفارشات به ارتفاع 25 و 50 و 100 سانتي متر نيز قابل عرضه است . » قطر 22 سانتي متر اين چراغ به رنگ مشکي موجود مي باشد و به مبلغ آن 78000 ريال افزوده مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت چمني 26W سري M7SM چهار پين
ثبت

چراغ فضاي باز
خياباني سري 250W F بخار سديم/متال هالايد

M310F250S


خياباني سري 250W F بخار سديم/متال هالايد
قابليت نصب يک لامپ 250W بخار سديم/متال هالايد چراغ خياباني با رفلکتور آلومنيومي آنودايز شده (F) چراغ هاي پروژکتوري- خياباني مدل وگا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت و داشتن رفلکتورهاي مختلف براي کاربردهاي متفاوت عرضه مي گردد. ساختار محکم و بدنه آيروديناميک، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت و درجه حفاظت بالا (IP66) از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي وگا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت خياباني سري 250W F بخار سديم/متال هالايد
ثبت

چراغ فضاي باز
براکت لوله چراغ وگا

PD56-BRACKET


براکت لوله چراغ وگا
براکت لوله 5و6سانتي متر
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت براکت لوله چراغ وگا
ثبت

چراغ فضاي باز
پارکي سري M6LR لونا 250W متال هالايد

M6LR250MH-W


پارکي سري M6LR لونا 250W متال هالايد
براي 1 لامپ 250W متال هالايد چراغ هاي پارکي مدل لونا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي روشنايي فضاي آزاد و فضاي سبز عرضه مي گردد. ساختار محکم ، دوام پوشش چراغ در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش يکنواخت نور از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي لونا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود. چراغ به رنگ مشکي موجود است و به مبلغ آن 60000 ريال اضافه مي شود. مشخصات » بالاست : فيوزدارمغناطيسي وسلوشوآبه » سرپيچ : وسلوشوآبه » ايگنيتور : وسلوشوآبه
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پارکي سري M6LR لونا 250W متال هالايد
ثبت

چراغ فضاي باز
چمني سري M7SD بالاست سرخود

M7SDCFE-W


چمني سري M7SD بالاست سرخود
لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود چراغ هاي چمني مدل ونوس مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي فضاي آزاد ، فضاي سبز و باغچه ها عرضه مي گردد. ساختار محکم، دوام پوشش چراغ در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش نور کاملاً متقارن از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است. مشخصات » سر پيچ : وسلوشوآبه » پايه آلومينيومي به ارتفاع 75 سانتي متر و در سفارشات به ارتفاع 25 و 50 و 100 سانتي متر نيز قابل عرضه است . » قطر 22 سانتي متر اين چراغ به رنگ مشکي موجود مي باشد و به مبلغ آن 78000 ريال افزوده مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت چمني سري M7SD بالاست سرخود
ثبت

چراغ فضاي باز
خياباني سري 400W F بخار سديم/متال هالايد

M310F400SHT


خياباني سري 400W F بخار سديم/متال هالايد
براي لامپ 400W بخار سديم/متال هالايد چراغ هاي پروژکتوري- خياباني مدل وگا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت و داشتن رفلکتورهاي مختلف براي کاربردهاي متفاوت عرضه مي گردد. ساختار محکم و بدنه آيروديناميک، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت و درجه حفاظت بالا (IP66) از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي وگا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود. مشخصات » بالاست : فيوز دار مغناطيسي وسلوشوآبه » سر پيچ : وسلوشوآبه » خازن : وسلوشوآبه » ايگنيتور : وسلوشوآبه
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت خياباني سري 400W F بخار سديم/متال هالايد
ثبت

چراغ فضاي باز
براکت لوله چراغ وگا

PD34-BRACKET


براکت لوله چراغ وگا
براکت لوله 3و4 سانتي متر
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت براکت لوله چراغ وگا
ثبت

چراغ فضاي باز
پارکي سريM6L لونا 125W بخار جيوه

M6L125M-W


پارکي سريM6L لونا 125W بخار جيوه
براي 1 لامپ 125W بخار جيوه چراغ هاي پارکي مدل لونا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي روشنايي فضاي آزاد و فضاي سبز عرضه مي گردد. ساختار محکم ، دوام پوشش چراغ در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش يکنواخت نور از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي لونا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود. چراغ به رنگ مشکي موجود است و به مبلغ آن 84000 ريال اضافه مي شود. مشخصات » بالاست : مغناطيسي وسلوشوآبه » سر پيچ : وسلوشوآبه
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پارکي سريM6L لونا 125W بخار جيوه
ثبت

چراغ فضاي باز
چمني 125W سري M7SD بخار جيوه

M7SD125M-W


چمني 125W سري M7SD بخار جيوه
براي 1لامپ 125Wبخار جيوه چراغ هاي چمني مدل ونوس مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي فضاي آزاد ، فضاي سبز و باغچه ها عرضه مي گردد. ساختار محکم، دوام پوشش چراغ در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش نور کاملاً متقارن از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است. مشخصات : » بالاست : مغناطيسي وسلوشوآبه » سر پيچ : وسلوشوآبه » پايه آلومينيومي به ارتفاع 75 سانتي متر و در سفارشات به ارتفاع 25 و 50 و 100 سانتي متر نيز قابل عرضه است . » قطر 22 سانتي متر اين چراغ به رنگ مشکي موجود مي باشد و به مبلغ آن 78000 ريال افزوده مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت چمني 125W سري M7SD بخار جيوه
ثبت

چراغ فضاي باز
خياباني سري 50W L بخار سديم

M310SL50S


خياباني سري 50W L بخار سديم
قابليت نصب لامپ 50W بخار سديم خياباني با رفلکتور آلومينيومي آنودايز شده چراغ هاي پروژکتوري- خياباني مدل وگا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت و داشتن رفلکتورهاي مختلف براي کاربردهاي متفاوت عرضه مي گردد. ساختار محکم و بدنه آيروديناميک، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت و درجه حفاظت بالا (IP66) از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي وگا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود. براي چراغ ها با رنگ مشکي 8000 ريال و رنگ شيري 5000 ريال به مبلغ اضافه مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت خياباني سري 50W L بخار سديم
ثبت

چراغ فضاي باز
براکت نصب چراغ اپتيما و زئوس

PTO2-BRACKET


براکت نصب چراغ اپتيما و زئوس
براکت دو طرفه 180 درجه با زاويه نصب 10 درجه نسب به افق
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت براکت نصب چراغ اپتيما و زئوس
ثبت

چراغ فضاي باز
پارکي سريM6L لونا 150W متال هالايد

M6L150MH-W


پارکي سريM6L لونا 150W متال هالايد
براي 1 لامپ 150W متال هالايد چراغ هاي پارکي مدل لونا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي روشنايي فضاي آزاد و فضاي سبز عرضه مي گردد. ساختار محکم ، دوام پوشش چراغ در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش يکنواخت نور از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي لونا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود. چراغ به رنگ مشکي موجود است و به مبلغ آن 84000 ريال اضافه مي شود. مشخصات » بالاست : فيوزدارمغناطيسي وسلوشوآبه » سرپيچ : وسلوشوآبه » ايگنيتور : وسلوشوآبه
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پارکي سريM6L لونا 150W متال هالايد
ثبت

چراغ فضاي باز
چمني 125W سري M7SM بخار جيوه

M7SM125M-W


چمني 125W سري M7SM بخار جيوه
براي 1لامپ 125Wبخار جيوه چراغ هاي چمني مدل ونوس مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي فضاي آزاد ، فضاي سبز و باغچه ها عرضه مي گردد. ساختار محکم، دوام پوشش چراغ در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش نور کاملاً متقارن از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است. مشخصات : » بالاست : مغناطيسي وسلوشوآبه » سر پيچ : وسلوشوآبه » پايه آلومينيومي به ارتفاع 75 سانتي متر و در سفارشات به ارتفاع 25 و 50 و 100 سانتي متر نيز قابل عرضه است . » قطر 22 سانتي متر اين چراغ به رنگ مشکي موجود مي باشد و به مبلغ آن 78000 ريال افزوده مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت چمني 125W سري M7SM بخار جيوه
ثبت

چراغ فضاي باز
خياباني سري 600W F بخار سديم

M310F600S


خياباني سري 600W F بخار سديم
قابليت نصب يک لامپ 600W بخار سديم چراغ خياباني با رفلکتور آلومنيومي آنودايز شده (F) چراغ هاي پروژکتوري- خياباني مدل وگا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت و داشتن رفلکتورهاي مختلف براي کاربردهاي متفاوت عرضه مي گردد. ساختار محکم و بدنه آيروديناميک، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت و درجه حفاظت بالا (IP66) از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي وگا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت خياباني سري 600W F بخار سديم
ثبت

چراغ فضاي باز
براکت نصب چراغ اپتيما و زئوس

PTO150-BRACKET


براکت نصب چراغ اپتيما و زئوس
براکت ديواري با طول بازوي نيم متر از لوله به قطر 6سانتي متر با روکش گالوانيزه
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت براکت نصب چراغ اپتيما و زئوس
ثبت

چراغ فضاي باز
پارکي سريM6L لونا 160W بخار جيوه مستقيم

M6L160B-W


پارکي سريM6L لونا 160W بخار جيوه مستقيم
براي 1 لامپ 160W بخار جيوه مستقيم چراغ هاي پارکي مدل لونا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي روشنايي فضاي آزاد و فضاي سبز عرضه مي گردد. ساختار محکم ، دوام پوشش چراغ در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش يکنواخت نور از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي لونا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود. چراغ به رنگ مشکي موجود است و به مبلغ آن 84000 ريال اضافه مي شود. مشخصات » بالاست : مغناطيسي وسلوشوآبه » سر پيچ : وسلوشوآبه
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پارکي سريM6L لونا 160W بخار جيوه مستقيم
ثبت

چراغ فضاي باز
چمني 125Wسري M7SL بخار جيوه

M7SL125M-W


چمني 125Wسري M7SL بخار جيوه
براي 1لامپ 125W بخار جيوه چراغ هاي چمني مدل ونوس مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي فضاي آزاد ، فضاي سبز و باغچه ها عرضه مي گردد. ساختار محکم، دوام پوشش چراغ در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش نور کاملاً متقارن از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است. مشخصات : » بالاست : مغناطيسي وسلوشوآبه » سر پيچ : وسلوشوآبه » پايه آلومينيومي به ارتفاع 75 سانتي متر و در سفارشات به ارتفاع 25 و 50 و 100 سانتي متر نيز قابل عرضه است . » قطر 22 سانتي متر اين چراغ به رنگ مشکي موجود مي باشد و به مبلغ آن 78000 ريال افزوده مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت چمني 125Wسري M7SL بخار جيوه
ثبت

چراغ فضاي باز
خياباني سري 600W F بخار سديم

M310F600SHT


خياباني سري 600W F بخار سديم
براي لامپ 600W بخار سديم چراغ هاي خياباني با رفلکتور آلومنيومي آنودايز شده (F)(با محافظ الکتريکي جداگانه)مدل وگا چراغ هاي پروژکتوري- خياباني مدل وگا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت و داشتن رفلکتورهاي مختلف براي کاربردهاي متفاوت عرضه مي گردد. ساختار محکم و بدنه آيروديناميک، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت و درجه حفاظت بالا (IP66) از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي وگا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود. مشخصات » بالاست : فيوز دار مغناطيسي وسلوشوآبه » سر پيچ : وسلوشوآبه » خازن : وسلوشوآبه
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت خياباني سري 600W F بخار سديم
ثبت

چراغ فضاي باز
براکت نصب چراغ وگا

PTV1-Bracket


براکت نصب چراغ وگا
براکت يک طرفه
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت براکت نصب چراغ وگا
ثبت

چراغ فضاي باز
پارکي سريM6L لونا 250W متال هالايد

M6L250MH-W


پارکي سريM6L لونا 250W متال هالايد
براي 1 لامپ 250W متال هالايد چراغ هاي پارکي مدل لونا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي روشنايي فضاي آزاد و فضاي سبز عرضه مي گردد. ساختار محکم ، دوام پوشش چراغ در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش يکنواخت نور از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي لونا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود. چراغ به رنگ مشکي موجود است و به مبلغ آن 84000 ريال اضافه مي شود. مشخصات » بالاست : فيوزدارمغناطيسي وسلوشوآبه » سرپيچ : وسلوشوآبه » ايگنيتور : وسلوشوآبه
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پارکي سريM6L لونا 250W متال هالايد
ثبت

چراغ فضاي باز
چمني 18W سري M7SD چهار پين

M7SD18CFQ-W


چمني 18W سري M7SD چهار پين
براي 1لامپ 18W فلورسنت کامپکت چهار پين چراغ هاي چمني مدل ونوس مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي فضاي آزاد ، فضاي سبز و باغچه ها عرضه مي گردد. ساختار محکم، دوام پوشش چراغ در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش نور کاملاً متقارن از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است. مشخصات » بالاست : الکترونيکي و سلوشوآبه / ترايدونيک / فيليپس » سرپيچ : وسلوشوآبه / فيليپس » پايه آلومينيومي به ارتفاع 75 سانتي متر و در سفارشات به ارتفاع 25 و 50 و 100 سانتي متر نيز قابل عرضه است . » قطر 22 سانتي متر اين چراغ به رنگ مشکي موجود مي باشد و به مبلغ آن 78000 ريال افزوده مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت چمني 18W سري M7SD چهار پين
ثبت

چراغ فضاي باز
خياباني سري 70W Fبخار سديم

M310SL70S


خياباني سري 70W Fبخار سديم
قابليت نصب لامپ 70 وات بخار سديم خياباني با رفلکتور آلومينيومي آنودايز شده چراغ هاي پروژکتوري- خياباني مدل وگا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت و داشتن رفلکتورهاي مختلف براي کاربردهاي متفاوت عرضه مي گردد. ساختار محکم و بدنه آيروديناميک، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت و درجه حفاظت بالا (IP66) از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي وگا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود. براي چراغ ها با رنگ مشکي 8000 ريال و رنگ شيري 5000 ريال به مبلغ اضافه مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت خياباني سري 70W Fبخار سديم
ثبت

چراغ فضاي باز
براکت نصب چراغ وگا

PTV2A-Bracket


براکت نصب چراغ وگا
براکت دو طرفه 180درجه
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت براکت نصب چراغ وگا
ثبت

چراغ فضاي باز
پارکي سريM6L لونا 250W بخار جيوه

M6L250M-W


پارکي سريM6L لونا 250W بخار جيوه
براي 1 لامپ 250W بخار جيوه چراغ هاي پارکي مدل لونا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي روشنايي فضاي آزاد و فضاي سبز عرضه مي گردد. ساختار محکم ، دوام پوشش چراغ در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش يکنواخت نور از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي لونا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود. چراغ به رنگ مشکي موجود است و به مبلغ آن 84000 ريال اضافه مي شود. مشخصات » بالاست : مغناطيسي وسلوشوآبه » سر پيچ : وسلوشوآبه
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پارکي سريM6L لونا 250W بخار جيوه
ثبت

چراغ فضاي باز
چمني 18W سري M7SD دو پين

M7SD18CFD-W


چمني 18W سري M7SD دو پين
براي 1لامپ 18W فلورسنت کامپکت دو پين چراغ هاي چمني مدل ونوس مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي فضاي آزاد ، فضاي سبز و باغچه ها عرضه مي گردد. ساختار محکم، دوام پوشش چراغ در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش نور کاملاً متقارن از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است. مشخصات » بالاست : مغناطيسي وسلوشوآبه » سر پيچ : وسلوشوآبه / بي جي بي » پايه آلومينيومي به ارتفاع 75 سانتي متر و در سفارشات به ارتفاع 25 و 50 و 100 سانتي متر نيز قابل عرضه است . » قطر 22 سانتي متر اين چراغ به رنگ مشکي موجود مي باشد و به مبلغ آن 78000 ريال افزوده مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت چمني 18W سري M7SD دو پين
ثبت

چراغ فضاي باز
خياباني سري 70W L متال هالايد

M310SL70MH


خياباني سري 70W L متال هالايد
قابليت نصب لامپ 70W متال هالايد خياباني با رفلکتور آلومينيومي آنودايز شده 70W متال هالايد چراغ هاي پروژکتوري- خياباني مدل وگا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت و داشتن رفلکتورهاي مختلف براي کاربردهاي متفاوت عرضه مي گردد. ساختار محکم و بدنه آيروديناميک، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت و درجه حفاظت بالا (IP66) از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي وگا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود. براي چراغ ها با رنگ مشکي 8000 ريال و رنگ شيري 5000 ريال به مبلغ اضافه مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت خياباني سري 70W L متال هالايد
ثبت

چراغ فضاي باز
براکت نصب چراغ وگا

PTV2B-Bracket


براکت نصب چراغ وگا
براکت دو طرفه 90درجه
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت براکت نصب چراغ وگا
ثبت

چراغ فضاي باز
پارکي سفيد

M6T1CCFE-W


پارکي سفيد
براي لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود چراغ‌هاي پارکي مدل توليپ مازي‌نور براي روشنايي فضاي آزاد و فضاي سبزطراحي شده است. بدنه محکم، دوام، درجۀ حفاظت بالا و قطعات الکتريکي مرغوب از ويژگي‌هاي برجستۀ اين چراغ‌ها است.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پارکي سفيد
ثبت

چراغ فضاي باز
چمني 18W سري M7SL چهار پين

M7SL18CFQ-W


چمني 18W سري M7SL چهار پين
براي 1لامپ 18W فلورسنت کامپکت چهار پين چراغ هاي چمني مدل ونوس مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي فضاي آزاد ، فضاي سبز و باغچه ها عرضه مي گردد. ساختار محکم، دوام پوشش چراغ در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش نور کاملاً متقارن از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است. مشخصات » بالاست : الکترونيکي و سلوشوآبه / ترايدونيک / فيليپس » سرپيچ : وسلوشوآبه / فيليپس » پايه آلومينيومي به ارتفاع 75 سانتي متر و در سفارشات به ارتفاع 25 و 50 و 100 سانتي متر نيز قابل عرضه است . » قطر 22 سانتي متر اين چراغ به رنگ مشکي موجود مي باشد و به مبلغ آن 78000 ريال افزوده مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت چمني 18W سري M7SL چهار پين
ثبت

چراغ فضاي باز
خياباني سري L

M310SL150S


خياباني سري L
قابليت نصب يک لامپ 150W بخار سديم خياباني با رفلکتور آلومينيومي آنودايز شده چراغ هاي پروژکتوري- خياباني مدل وگا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت و داشتن رفلکتورهاي مختلف براي کاربردهاي متفاوت عرضه مي گردد. ساختار محکم و بدنه آيروديناميک، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت و درجه حفاظت بالا (IP66) از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي وگا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت خياباني سري L
ثبت

چراغ فضاي باز
براکت نصب چراغ وگا

PTV3A-Bracket


براکت نصب چراغ وگا
براکت سه طرفه 120درجه
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت براکت نصب چراغ وگا
ثبت

چراغ فضاي باز
پروژکتور سري 250W A بخار جيوه

M310A250M


پروژکتور سري 250W A بخار جيوه
قابليت نصب لامپ 250W بخار جيوه پروژکتور با رفلکتور آلومينيومي آنودايز شده متقارن چراغ هاي پروژکتوري- خياباني مدل وگا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت و داشتن رفلکتورهاي مختلف براي کاربردهاي متفاوت عرضه مي گردد. ساختار محکم و بدنه آيروديناميک، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت و درجه حفاظت بالا (IP66) از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي وگا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پروژکتور سري 250W A بخار جيوه
ثبت

چراغ فضاي باز
چمني 18W سري M7SL دو پين

M7SL18CFD-W


چمني 18W سري M7SL دو پين
براي 1لامپ 18W فلورسنت کامپکت دو پين چراغ هاي چمني مدل ونوس مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي فضاي آزاد ، فضاي سبز و باغچه ها عرضه مي گردد. ساختار محکم، دوام پوشش چراغ در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش نور کاملاً متقارن از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است. مشخصات » بالاست : مغناطيسي وسلوشوآبه » سر پيچ : وسلوشوآبه / بي جي بي » پايه آلومينيومي به ارتفاع 75 سانتي متر و در سفارشات به ارتفاع 25 و 50 و 100 سانتي متر نيز قابل عرضه است . » قطر 22 سانتي متر اين چراغ به رنگ مشکي موجود مي باشد و به مبلغ آن 78000 ريال افزوده مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت چمني 18W سري M7SL دو پين
ثبت

چراغ فضاي باز
خياباني سري لامپ 400W F بخار سديم/متال هالايد

M310F400S


خياباني سري لامپ 400W F بخار سديم/متال هالايد
قابليت نصب يک لامپ 400W بخار سديم/متال هالايد چراغ خياباني با رفلکتور آلومنيومي آنودايز شده (F) چراغ هاي پروژکتوري- خياباني مدل وگا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت و داشتن رفلکتورهاي مختلف براي کاربردهاي متفاوت عرضه مي گردد. ساختار محکم و بدنه آيروديناميک، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت و درجه حفاظت بالا (IP66) از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي وگا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت خياباني سري لامپ 400W F بخار سديم/متال هالايد
ثبت

چراغ فضاي باز
براکت نصب چراغ وگا

PTV4-Bracket


براکت نصب چراغ وگا
براکت چهار طرفه 90درجه
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت براکت نصب چراغ وگا
ثبت

چراغ فضاي باز
پروژکتور سري 600W G بخار سديم

M310G600S


پروژکتور سري 600W G بخار سديم
قابليت نصب لامپ 600W بخار سديم پروژکتوري با رفلکتور آلومنيومي آنودايز شده چکشي نامتقارن چراغ هاي پروژکتوري- خياباني مدل وگا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت و داشتن رفلکتورهاي مختلف براي کاربردهاي متفاوت عرضه مي گردد. ساختار محکم و بدنه آيروديناميک، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت و درجه حفاظت بالا (IP66) از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي وگا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پروژکتور سري 600W G بخار سديم
ثبت

چراغ فضاي باز
چمني 18W سري M7SM چهار پين

M7SM18CFQ-W


چمني 18W سري M7SM چهار پين
براي 1لامپ 18W فلورسنت کامپکت چهار پين چراغ هاي چمني مدل ونوس مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي فضاي آزاد ، فضاي سبز و باغچه ها عرضه مي گردد. ساختار محکم، دوام پوشش چراغ در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش نور کاملاً متقارن از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است. مشخصات » بالاست : الکترونيکي و سلوشوآبه / ترايدونيک / فيليپس » سرپيچ : وسلوشوآبه / فيليپس » پايه آلومينيومي به ارتفاع 75 سانتي متر و در سفارشات به ارتفاع 25 و 50 و 100 سانتي متر نيز قابل عرضه است . » قطر 22 سانتي متر اين چراغ به رنگ مشکي موجود مي باشد و به مبلغ آن 78000 ريال افزوده مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت چمني 18W سري M7SM چهار پين
ثبت

چراغ فضاي باز
خياباني سکوريت (افقي) 250W بخار جيوه

M8CG250M-H


خياباني سکوريت (افقي) 250W بخار جيوه
قابليت نصب يک لامپ 250W بخار جيوه چراغ هاي خياباني مدل اپتيما مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي روشنايي خيابان ها و بزرگراه ها عرضه مي گردد. ساختار محکم، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت و درجه حفاظت بالا (IP65) در محفظه لامپ از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است. مشخصات » بالاست : مغناطيسي وسلوشوآبه » سرپيچ : وسلوشوآبه » خازن : وسلوشوآبه
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت خياباني سکوريت (افقي) 250W بخار جيوه
ثبت

چراغ فضاي باز
پارکي 30 وات با منبع نوري LED

M6LRLED-1W


پارکي 30 وات با منبع نوري LED
با ماژول 30 وات LED شار نوري 2165 لومن چراغ هاي پارکي مدل لونا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي روشنايي فضاي آزاد و فضاي سبز عرضه مي گردد. ساختار محکم ، دوام پوشش چراغ در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش يکنواخت نور از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي لونا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود. مشخصات درايور : وسلوشوآبه ماژول : وسلوشوآبه
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پارکي 30 وات با منبع نوري LED
ثبت

چراغ فضاي باز
پروژکتور سري 250W B بخار جيوه

M310B250M


پروژکتور سري 250W B بخار جيوه
قابليت نصب يک لامپ 250W بخار جيوه پروژکتور با رفلکتور آلومنيوم آنودايز شده براق لوکس متقارن چراغ هاي پروژکتوري- خياباني مدل وگا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت و داشتن رفلکتورهاي مختلف براي کاربردهاي متفاوت عرضه مي گردد. ساختار محکم و بدنه آيروديناميک، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت و درجه حفاظت بالا (IP66) از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي وگا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پروژکتور سري 250W B بخار جيوه
ثبت

چراغ فضاي باز
چمني 18W سري M7SM دو پين

M7SM18CFD-W


چمني 18W سري M7SM دو پين
براي 1لامپ 18W فلورسنت کامپکت دو پين چراغ هاي چمني مدل ونوس مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي فضاي آزاد ، فضاي سبز و باغچه ها عرضه مي گردد. ساختار محکم، دوام پوشش چراغ در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش نور کاملاً متقارن از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است. مشخصات » بالاست : مغناطيسي وسلوشوآبه » سر پيچ : وسلوشوآبه / بي جي بي » پايه آلومينيومي به ارتفاع 75 سانتي متر و در سفارشات به ارتفاع 25 و 50 و 100 سانتي متر نيز قابل عرضه است . » قطر 22 سانتي متر اين چراغ به رنگ مشکي موجود مي باشد و به مبلغ آن 78000 ريال افزوده مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت چمني 18W سري M7SM دو پين
ثبت

چراغ فضاي باز
خياباني سکوريت (افقي) 250W بخارسديم/متال هالايد

M8CG250S-H


خياباني سکوريت (افقي) 250W بخارسديم/متال هالايد
قابليت نصب يک لامپ 250W بخارسديم/متال هالايد چراغ هاي خياباني مدل اپتيما مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي روشنايي خيابان ها و بزرگراه ها عرضه مي گردد. ساختار محکم، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت و درجه حفاظت بالا (IP65) در محفظه لامپ از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است. مشخصات » بالاست : مغناطيسي وسلوشوآبه » سرپيچ : وسلوشوآبه » خازن : وسلوشوآبه » ايگنيتور: وسلوشوآبه
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت خياباني سکوريت (افقي) 250W بخارسديم/متال هالايد
ثبت

چراغ فضاي باز
پارکي M6F سفيد 125 وات

M6F125NM-W


پارکي M6F سفيد 125 وات
براي لامپ 125 وات بخار جيوه چراغ هاي پارکي مدل فلورا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي روشنايي فضاي آزاد و فضاي سبز عرضه مي گردد. ساختار محکم، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش يکنواخت نور از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي فلورا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود. اين چراغ به رنگ مشکي هم موجود است و 78000 ريال به مبلغ ان اضافه مي شود
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پارکي M6F سفيد 125 وات
ثبت

چراغ فضاي باز
پروژکتور سري 250W B بخار سديم /متال هالايد

M310B250S


پروژکتور سري 250W B بخار سديم /متال هالايد
قابليت نصب يک لامپ 250W بخار سديم /متال هالايد پروژکتور با رفلکتور آلومنيوم آنودايز شده براق لوکس متقارن چراغ هاي پروژکتوري- خياباني مدل وگا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت و داشتن رفلکتورهاي مختلف براي کاربردهاي متفاوت عرضه مي گردد. ساختار محکم و بدنه آيروديناميک، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت و درجه حفاظت بالا (IP66) از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي وگا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پروژکتور سري 250W B بخار سديم /متال هالايد
ثبت

چراغ فضاي باز
چمني 18W سري M7TSD چهار پين

M7TSD18CFQ-W


چمني 18W سري M7TSD چهار پين
براي 1لامپ 18W فلورسنت کامپکت چهار پين چراغ هاي چمني مدل ونوس مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي فضاي آزاد ، فضاي سبز و باغچه ها عرضه مي گردد. ساختار محکم، دوام پوشش چراغ در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش نور کاملاً متقارن از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است. مشخصات » بالاست : الکترونيکي و سلوشوآبه / ترايدونيک / فيليپس » سرپيچ : وسلوشوآبه / فيليپس » پايه آلومينيومي به ارتفاع 75 سانتي متر و در سفارشات به ارتفاع 25 و 50 و 100 سانتي متر نيز قابل عرضه است . » قطر 16 سانتي متر اين چراغ به رنگ مشکي موجود مي باشد و به مبلغ آن 48000 ريال افزوده مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت چمني 18W سري M7TSD چهار پين
ثبت

چراغ فضاي باز
خياباني سکوريت (افقي) 400W بخارسديم/متال هالايد

M8CG400S-H


خياباني سکوريت (افقي) 400W بخارسديم/متال هالايد
قابليت نصب يک لامپ 400W بخارسديم/متال هالايد چراغ هاي خياباني مدل اپتيما مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي روشنايي خيابان ها و بزرگراه ها عرضه مي گردد. ساختار محکم، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت و درجه حفاظت بالا (IP65) در محفظه لامپ از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است. مشخصات » بالاست : مغناطيسي وسلوشوآبه » سرپيچ : وسلوشوآبه » خازن : وسلوشوآبه » ايگنيتور: وسلوشوآبه
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت خياباني سکوريت (افقي) 400W بخارسديم/متال هالايد
ثبت

چراغ فضاي باز
پارکي M6F سفيد 160 وات

M6F160CB-W


پارکي M6F سفيد 160 وات
براي لامپ 160 وات بخار جيوه چراغ هاي پارکي مدل فلورا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي روشنايي فضاي آزاد و فضاي سبز عرضه مي گردد. ساختار محکم، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش يکنواخت نور از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي فلورا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود. اين چراغ به رنگ مشکي هم موجود است و 78000 ريال به مبلغ ان اضافه مي شود
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پارکي M6F سفيد 160 وات
ثبت

چراغ فضاي باز
پروژکتور سري 250W B بخار سديم /متال هالايد

M310C250S


پروژکتور سري 250W B بخار سديم /متال هالايد
قابليت نصب يک لامپ 250W بخار سديم /متال هالايد پروژکتور با رفلکتور آلومنيوم آنودايز شده چکشي متقارن چراغ هاي پروژکتوري- خياباني مدل وگا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت و داشتن رفلکتورهاي مختلف براي کاربردهاي متفاوت عرضه مي گردد. ساختار محکم و بدنه آيروديناميک، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت و درجه حفاظت بالا (IP66) از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي وگا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پروژکتور سري 250W B بخار سديم /متال هالايد
ثبت

چراغ فضاي باز
چمني 18W سري M7TSD دو پين

M7TSD18CFD-W


چمني 18W سري M7TSD دو پين
براي 1لامپ 18W فلورسنت کامپکت دو پين چراغ هاي چمني مدل ونوس مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي فضاي آزاد ، فضاي سبز و باغچه ها عرضه مي گردد. ساختار محکم، دوام پوشش چراغ در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش نور کاملاً متقارن از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است. مشخصات » بالاست : مغناطيسي وسلوشوآبه » سر پيچ : وسلوشوآبه / بي جي بي » پايه آلومينيومي به ارتفاع 75 سانتي متر و در سفارشات به ارتفاع 25 و 50 و 100 سانتي متر نيز قابل عرضه است . » قطر 16 سانتي متر اين چراغ به رنگ مشکي موجود مي باشد و به مبلغ آن 48000 ريال افزوده مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت چمني 18W سري M7TSD دو پين
ثبت

چراغ فضاي باز
خياباني سکوريت (عمودي)

M8CG400S-V


خياباني سکوريت (عمودي)
قابليت نصب يک لامپ 400W بخارسديم/متال هالايد چراغ هاي خياباني مدل اپتيما مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي روشنايي خيابان ها و بزرگراه ها عرضه مي گردد. ساختار محکم، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت و درجه حفاظت بالا (IP65) در محفظه لامپ از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است. مشخصات » بالاست : مغناطيسي وسلوشوآبه » سرپيچ : وسلوشوآبه » خازن : وسلوشوآبه » ايگنيتور: وسلوشوآبه
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت خياباني سکوريت (عمودي)
ثبت

چراغ فضاي باز
پارکي M6F سفيد 18 وات چهار پين

M6F18CFQ-W


پارکي M6F سفيد 18 وات چهار پين
براي لامپ 18 وات فلورسنت کامپکت چهار پين چراغ هاي پارکي مدل فلورا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي روشنايي فضاي آزاد و فضاي سبز عرضه مي گردد. ساختار محکم، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش يکنواخت نور از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي فلورا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود. اين چراغ به رنگ مشکي هم موجود است و 78000 ريال به مبلغ ان اضافه مي شود
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پارکي M6F سفيد 18 وات چهار پين
ثبت

چراغ فضاي باز
پروژکتور سري 250W C بخار جيوه

M310C250M


پروژکتور سري 250W C بخار جيوه
قابليت نصب يک لامپ 250W بخار جيوه پروژکتور با رفلکتور آلومنيوم آنودايز شده چکشي متقارن چراغ هاي پروژکتوري- خياباني مدل وگا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت و داشتن رفلکتورهاي مختلف براي کاربردهاي متفاوت عرضه مي گردد. ساختار محکم و بدنه آيروديناميک، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت و درجه حفاظت بالا (IP66) از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي وگا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پروژکتور سري 250W C بخار جيوه
ثبت

چراغ فضاي باز
چمني 26W سري M7SD چهار پين

M7SD26CFQ-W


چمني 26W سري M7SD چهار پين
براي 1لامپ 26W فلورسنت کامپکت چهار پين چراغ هاي چمني مدل ونوس مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي فضاي آزاد ، فضاي سبز و باغچه ها عرضه مي گردد. ساختار محکم، دوام پوشش چراغ در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش نور کاملاً متقارن از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است. مشخصات » بالاست : الکترونيکي و سلوشوآبه / ترايدونيک / فيليپس » سرپيچ : وسلوشوآبه / فيليپس » پايه آلومينيومي به ارتفاع 75 سانتي متر و در سفارشات به ارتفاع 25 و 50 و 100 سانتي متر نيز قابل عرضه است . » قطر 22 سانتي متر اين چراغ به رنگ مشکي موجود مي باشد و به مبلغ آن 78000 ريال افزوده مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت چمني 26W سري M7SD چهار پين
ثبت

چراغ فضاي باز
خياباني سکوريت (عمودي) 250W بخار جيوه

M8CG250M-V


خياباني سکوريت (عمودي) 250W بخار جيوه
قابليت نصب يک لامپ 250W بخار جيوه چراغ هاي خياباني مدل اپتيما مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي روشنايي خيابان ها و بزرگراه ها عرضه مي گردد. ساختار محکم، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت و درجه حفاظت بالا (IP65) در محفظه لامپ از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است. مشخصات » بالاست : مغناطيسي وسلوشوآبه » سرپيچ : وسلوشوآبه » خازن : وسلوشوآبه
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت خياباني سکوريت (عمودي) 250W بخار جيوه
ثبت

چراغ فضاي باز
پارکي M6F سفيد 18 وات دوپين

M6F18CFD-W


پارکي M6F سفيد 18 وات دوپين
براي لامپ 18 وات فلورسنت کامپکت دوپين چراغ هاي پارکي مدل فلورا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي روشنايي فضاي آزاد و فضاي سبز عرضه مي گردد. ساختار محکم، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش يکنواخت نور از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي فلورا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود. اين چراغ به رنگ مشکي هم موجود است و 78000 ريال به مبلغ ان اضافه مي شود
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پارکي M6F سفيد 18 وات دوپين
ثبت

چراغ فضاي باز
پروژکتور سري 250W G بخار سديم / متال هالايد

M310G250S


پروژکتور سري 250W G بخار سديم / متال هالايد
قابليت نصب يک لامپ 250W بخار سديم / متال هالايد پروژکتوري با رفلکتور آلومنيومي آنودايز شده چکشي نامتقارن چراغ هاي پروژکتوري- خياباني مدل وگا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت و داشتن رفلکتورهاي مختلف براي کاربردهاي متفاوت عرضه مي گردد. ساختار محکم و بدنه آيروديناميک، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت و درجه حفاظت بالا (IP66) از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي وگا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پروژکتور سري 250W G بخار سديم / متال هالايد
ثبت

چراغ فضاي باز
چمني 26W سري M7SD دو پين

M7SD26CFD-W


چمني 26W سري M7SD دو پين
براي 1لامپ 26W فلورسنت کامپکت دو پين چراغ هاي چمني مدل ونوس مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي فضاي آزاد ، فضاي سبز و باغچه ها عرضه مي گردد. ساختار محکم، دوام پوشش چراغ در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش نور کاملاً متقارن از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است. مشخصات » بالاست : مغناطيسي وسلوشوآبه » سر پيچ : وسلوشوآبه / بي جي بي » پايه آلومينيومي به ارتفاع 75 سانتي متر و در سفارشات به ارتفاع 25 و 50 و 100 سانتي متر نيز قابل عرضه است . » قطر 22 سانتي متر اين چراغ به رنگ مشکي موجود مي باشد و به مبلغ آن 78000 ريال افزوده مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت چمني 26W سري M7SD دو پين
ثبت

چراغ فضاي باز
خياباني سکوريت (عمودي) 250W بخارسديم/متال هالايد

M8CG250S-V


خياباني سکوريت (عمودي) 250W بخارسديم/متال هالايد
قابليت نصب يک لامپ 250W بخارسديم/متال هالايد چراغ هاي خياباني مدل اپتيما مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي روشنايي خيابان ها و بزرگراه ها عرضه مي گردد. ساختار محکم، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت و درجه حفاظت بالا (IP65) در محفظه لامپ از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است. مشخصات » بالاست: مغناطيسي وسلوشوآبه » سرپيچ : وسلوشوآبه » خازن : وسلوشوآبه » ايگنيتور: وسلوشوآبه
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت خياباني سکوريت (عمودي) 250W بخارسديم/متال هالايد
ثبت

چراغ فضاي باز
پارکي M6F سفيد 26 وات چهار پين

M6F26CFQ-W


پارکي M6F سفيد 26 وات چهار پين
براي لامپ 26 وات فلورسنت کامپکت چهار پين چراغ هاي پارکي مدل فلورا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي روشنايي فضاي آزاد و فضاي سبز عرضه مي گردد. ساختار محکم، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش يکنواخت نور از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي فلورا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود. اين چراغ به رنگ مشکي هم موجود است و 78000 ريال به مبلغ ان اضافه مي شود
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پارکي M6F سفيد 26 وات چهار پين
ثبت

چراغ فضاي باز
پروژکتور سري 400W A بخار سديم /متال هالايد

M310A400S


پروژکتور سري 400W A بخار سديم /متال هالايد
قابليت نصب لامپ 400W بخار سديم /متال هالايد چراغ پروژکتوري با رفلکتور آلومينيومي آنودايز شده متقارن چراغ هاي پروژکتوري- خياباني مدل وگا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت و داشتن رفلکتورهاي مختلف براي کاربردهاي متفاوت عرضه مي گردد. ساختار محکم و بدنه آيروديناميک، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت و درجه حفاظت بالا (IP66) از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي وگا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پروژکتور سري 400W A بخار سديم /متال هالايد
ثبت

چراغ فضاي باز
چمني 26W سري M7SL چهار پين

M7SL26CFQ-W


چمني 26W سري M7SL چهار پين
براي 1لامپ 26W فلورسنت کامپکت چهار پين چراغ هاي چمني مدل ونوس مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي فضاي آزاد ، فضاي سبز و باغچه ها عرضه مي گردد. ساختار محکم، دوام پوشش چراغ در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش نور کاملاً متقارن از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است. مشخصات » بالاست : الکترونيکي و سلوشوآبه / ترايدونيک / فيليپس » سرپيچ : وسلوشوآبه / فيليپس » پايه آلومينيومي به ارتفاع 75 سانتي متر و در سفارشات به ارتفاع 25 و 50 و 100 سانتي متر نيز قابل عرضه است . » قطر 22 سانتي متر اين چراغ به رنگ مشکي موجود مي باشد و به مبلغ آن 78000 ريال افزوده مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت چمني 26W سري M7SL چهار پين
ثبت

چراغ فضاي باز
ديواري سفيد

M2151A1E27-W


ديواري سفيد
براي لامپ هاي رشته اي چراغ هاي ضد نم و غبار سقفي و ديواري مدل کرونا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي نصب در فضاي آزاد عرضه مي گردد. ساختار محکم، بازدهي بالا و دوام درجه حفاظت بالا (IP65) از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است. رنگ سياه موجود است و به مبلغ آن 4000 ريال اضافه مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت ديواري سفيد
ثبت

چراغ فضاي باز
پارکي M6F سفيد 26 وات دوپين

M6F26CFD-W


پارکي M6F سفيد 26 وات دوپين
براي لامپ 26 وات فلورسنت کامپکت دوپين چراغ هاي پارکي مدل فلورا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي روشنايي فضاي آزاد و فضاي سبز عرضه مي گردد. ساختار محکم، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش يکنواخت نور از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي فلورا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود. اين چراغ به رنگ مشکي هم موجود است و 78000 ريال به مبلغ ان اضافه مي شود
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پارکي M6F سفيد 26 وات دوپين
ثبت

چراغ فضاي باز
پروژکتور سري 400W B بخار سديم /متال هالايد

M310B400S


پروژکتور سري 400W B بخار سديم /متال هالايد
قابليت نصب يک لامپ 400W بخار سديم /متال هالايد پروژکتور با رفلکتور آلومنيوم آنودايز شده براق لوکس متقارن چراغ هاي پروژکتوري- خياباني مدل وگا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت و داشتن رفلکتورهاي مختلف براي کاربردهاي متفاوت عرضه مي گردد. ساختار محکم و بدنه آيروديناميک، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت و درجه حفاظت بالا (IP66) از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي وگا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پروژکتور سري 400W B بخار سديم /متال هالايد
ثبت

چراغ فضاي باز
چمني 26W سري M7SL دو پين

M7SL26CFD-W


چمني 26W سري M7SL دو پين
براي 1لامپ 26W فلورسنت کامپکت دو پين چراغ هاي چمني مدل ونوس مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي فضاي آزاد ، فضاي سبز و باغچه ها عرضه مي گردد. ساختار محکم، دوام پوشش چراغ در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش نور کاملاً متقارن از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است. مشخصات » بالاست : مغناطيسي وسلوشوآبه » سر پيچ : وسلوشوآبه / بي جي بي » پايه آلومينيومي به ارتفاع 75 سانتي متر و در سفارشات به ارتفاع 25 و 50 و 100 سانتي متر نيز قابل عرضه است . » قطر 22 سانتي متر اين چراغ به رنگ مشکي موجود مي باشد و به مبلغ آن 78000 ريال افزوده مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت چمني 26W سري M7SL دو پين
ثبت

چراغ فضاي باز
ديواري سفيد 18 وات چهار پين

M2151A1G24Q2-W


ديواري سفيد 18 وات چهار پين
18 وات براي لامپ فلورسنت کامپکت چهار پين چراغ هاي ضد نم و غبار سقفي و ديواري مدل کرونا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي نصب در فضاي آزاد عرضه مي گردد. ساختار محکم، بازدهي بالا و دوام درجه حفاظت بالا (IP65) از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است. رنگ سياه موجود است و به مبلغ آن 4000 ريال اضافه مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت ديواري سفيد 18 وات چهار پين
ثبت

چراغ فضاي باز
پارکي M6F سفيد براي لامپ فلورسنت

M6F18CFQ-W


پارکي M6F سفيد براي لامپ فلورسنت
براي لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود چراغ هاي پارکي مدل فلورا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي روشنايي فضاي آزاد و فضاي سبز عرضه مي گردد. ساختار محکم، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش يکنواخت نور از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي فلورا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود. اين چراغ به رنگ مشکي هم موجود است و 78000 ريال به مبلغ ان اضافه مي شود
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پارکي M6F سفيد براي لامپ فلورسنت
ثبت

چراغ فضاي باز
پروژکتور سري 400W C بخار سديم /متال هالايد

M310C400M


پروژکتور سري 400W C بخار سديم /متال هالايد
قابليت نصب يک لامپ 400W بخار سديم /متال هالايد پروژکتور با رفلکتور آلومنيوم آنودايز شده چکشي متقارن چراغ هاي پروژکتوري- خياباني مدل وگا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت و داشتن رفلکتورهاي مختلف براي کاربردهاي متفاوت عرضه مي گردد. ساختار محکم و بدنه آيروديناميک، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت و درجه حفاظت بالا (IP66) از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي وگا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پروژکتور سري 400W C بخار سديم /متال هالايد
ثبت

چراغ فضاي باز
چمني 26W سري M7SM دو پين

M7SM26CFD-W


چمني 26W سري M7SM دو پين
براي 1لامپ 26W فلورسنت کامپکت دو پين چراغ هاي چمني مدل ونوس مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي فضاي آزاد ، فضاي سبز و باغچه ها عرضه مي گردد. ساختار محکم، دوام پوشش چراغ در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش نور کاملاً متقارن از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است. مشخصات » بالاست : مغناطيسي وسلوشوآبه » سر پيچ : وسلوشوآبه / بي جي بي » پايه آلومينيومي به ارتفاع 75 سانتي متر و در سفارشات به ارتفاع 25 و 50 و 100 سانتي متر نيز قابل عرضه است . » قطر 22 سانتي متر اين چراغ به رنگ مشکي موجود مي باشد و به مبلغ آن 78000 ريال افزوده مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت چمني 26W سري M7SM دو پين
ثبت

چراغ فضاي باز
ديواري سفيد 18 وات دو پين

M2151A1G24D2-W


ديواري سفيد 18 وات دو پين
18 وات براي لامپ فلورسنت کامپکت دو پين چراغ هاي ضد نم و غبار سقفي و ديواري مدل کرونا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي نصب در فضاي آزاد عرضه مي گردد. ساختار محکم، بازدهي بالا و دوام درجه حفاظت بالا (IP65) از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است. رنگ سياه موجود است و به مبلغ آن 4000 ريال اضافه مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت ديواري سفيد 18 وات دو پين
ثبت

چراغ فضاي باز
پارکي M6FL سفيد براي لامپ 125 وات

M6FL125M-W


پارکي M6FL سفيد براي لامپ 125 وات
براي لامپ 125 وات بخار جيوه چراغ هاي پارکي مدل فلورا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي روشنايي فضاي آزاد و فضاي سبز عرضه مي گردد. ساختار محکم، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش يکنواخت نور از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي فلورا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود. اين چراغ به رنگ مشکي هم موجود است و 60000 ريال به مبلغ ان اضافه مي شود
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پارکي M6FL سفيد براي لامپ 125 وات
ثبت

چراغ فضاي باز
پروژکتور سري 400W G بخار سديم / متال هالايد

M310G400S


پروژکتور سري 400W G بخار سديم / متال هالايد
قابليت نصب لامپ 400W بخار سديم / متال هالايد پروژکتوري با رفلکتور آلومنيومي آنودايز شده چکشي نامتقارن چراغ هاي پروژکتوري- خياباني مدل وگا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت و داشتن رفلکتورهاي مختلف براي کاربردهاي متفاوت عرضه مي گردد. ساختار محکم و بدنه آيروديناميک، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت و درجه حفاظت بالا (IP66) از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي وگا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پروژکتور سري 400W G بخار سديم / متال هالايد
ثبت

چراغ فضاي باز
چمني 26W سري M7TSD چهار پين

M7TSD26CFQ-W


چمني 26W سري M7TSD چهار پين
براي 1لامپ 26W فلورسنت کامپکت چهار پين چراغ هاي چمني مدل ونوس مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي فضاي آزاد ، فضاي سبز و باغچه ها عرضه مي گردد. ساختار محکم، دوام پوشش چراغ در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش نور کاملاً متقارن از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است. مشخصات » بالاست : الکترونيکي وسلوشوآبه / ترايدونيک / فيليپس » سرپيچ : وسلوشوآبه / فيليپس » پايه آلومينيومي به ارتفاع 75 سانتي متر و در سفارشات به ارتفاع 25 و 50 و 100 سانتي متر نيز قابل عرضه است . » قطر 16 سانتي متر اين چراغ به رنگ مشکي موجود مي باشد و به مبلغ آن 48000 ريال افزوده مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت چمني 26W سري M7TSD چهار پين
ثبت

چراغ فضاي باز
ديواري سفيد 26 وات چهار پين

M2151A1G24Q3-W


ديواري سفيد 26 وات چهار پين
26 وات براي لامپ فلورسنت کامپکت چهار پين چراغ هاي ضد نم و غبار سقفي و ديواري مدل کرونا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي نصب در فضاي آزاد عرضه مي گردد. ساختار محکم، بازدهي بالا و دوام درجه حفاظت بالا (IP65) از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است. رنگ سياه موجود است و به مبلغ آن 4000 ريال اضافه مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت ديواري سفيد 26 وات چهار پين
ثبت

چراغ فضاي باز
پارکي M6FL سفيد براي لامپ 18 وات دو پين

M6FL18CFD-W


پارکي M6FL سفيد براي لامپ 18 وات دو پين
براي لامپ 18 وات فلور سنت کامپکت دو پين چراغ هاي پارکي مدل فلورا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي روشنايي فضاي آزاد و فضاي سبز عرضه مي گردد. ساختار محکم، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش يکنواخت نور از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي فلورا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود. اين چراغ به رنگ مشکي هم موجود است و 60000 ريال به مبلغ ان اضافه مي شود
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پارکي M6FL سفيد براي لامپ 18 وات دو پين
ثبت

چراغ فضاي باز
پروژکتور سري 600W A بخار سديم

M310A600S


پروژکتور سري 600W A بخار سديم
قابليت نصب لامپ 600W بخار سديم چراغ پروژکتوري با رفلکتور آلومينيومي آنودايز شده متقارن چراغ هاي پروژکتوري- خياباني مدل وگا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت و داشتن رفلکتورهاي مختلف براي کاربردهاي متفاوت عرضه مي گردد. ساختار محکم و بدنه آيروديناميک، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت و درجه حفاظت بالا (IP66) از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي وگا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پروژکتور سري 600W A بخار سديم
ثبت

چراغ فضاي باز
چمني 26W سري M7TSD دو پين

M7TSD26CFD-W


چمني 26W سري M7TSD دو پين
براي 1لامپ 26W فلورسنت کامپکت دو پين چراغ هاي چمني مدل ونوس مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي فضاي آزاد ، فضاي سبز و باغچه ها عرضه مي گردد. ساختار محکم، دوام پوشش چراغ در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش نور کاملاً متقارن از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است. مشخصات » بالاست : مغناطيسي وسلوشوآبه » سر پيچ : وسلوشوآبه / بي جي بي » پايه آلومينيومي به ارتفاع 75 سانتي متر و در سفارشات به ارتفاع 25 و 50 و 100 سانتي متر نيز قابل عرضه است . » قطر 16 سانتي متر اين چراغ به رنگ مشکي موجود مي باشد و به مبلغ آن 48000 ريال افزوده مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت چمني 26W سري M7TSD دو پين
ثبت

چراغ فضاي باز
ديواري سفيد 26 وات دو پين

M2151A1G24D3-W


ديواري سفيد 26 وات دو پين
26 وات براي لامپ فلورسنت کامپکت دو پين چراغ هاي ضد نم و غبار سقفي و ديواري مدل کرونا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي نصب در فضاي آزاد عرضه مي گردد. ساختار محکم، بازدهي بالا و دوام درجه حفاظت بالا (IP65) از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است. رنگ سياه موجود است و به مبلغ آن 4000 ريال اضافه مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت ديواري سفيد 26 وات دو پين
ثبت

چراغ فضاي باز
پارکي M6FL سفيد براي لامپ 18وات چهار پين

M6FL18CFQ-W


پارکي M6FL سفيد براي لامپ 18وات چهار پين
براي لامپ 18 وات فلور سنت کامپکت چهار پين چراغ هاي پارکي مدل فلورا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي روشنايي فضاي آزاد و فضاي سبز عرضه مي گردد. ساختار محکم، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش يکنواخت نور از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي فلورا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود. اين چراغ به رنگ مشکي هم موجود است و 60000 ريال به مبلغ ان اضافه مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پارکي M6FL سفيد براي لامپ 18وات چهار پين
ثبت

چراغ فضاي باز
پروژکتور سري 600W B بخار سديم

M310B600S


پروژکتور سري 600W B بخار سديم
قابليت نصب يک لامپ 600W بخار سديم پروژکتور با رفلکتور آلومنيوم آنودايز شده براق لوکس متقارن چراغ هاي پروژکتوري- خياباني مدل وگا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت و داشتن رفلکتورهاي مختلف براي کاربردهاي متفاوت عرضه مي گردد. ساختار محکم و بدنه آيروديناميک، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت و درجه حفاظت بالا (IP66) از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي وگا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پروژکتور سري 600W B بخار سديم
ثبت

چراغ فضاي باز
چمني سري M7SL بالاست سرخود

M7SLCFE-W


چمني سري M7SL بالاست سرخود
لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود چراغ هاي چمني مدل ونوس مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي فضاي آزاد ، فضاي سبز و باغچه ها عرضه مي گردد. ساختار محکم، دوام پوشش چراغ در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش نور کاملاً متقارن از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است. مشخصات » سر پيچ : وسلوشوآبه » پايه آلومينيومي به ارتفاع 75 سانتي متر و در سفارشات به ارتفاع 25 و 50 و 100 سانتي متر نيز قابل عرضه است . » قطر 22 سانتي متر اين چراغ به رنگ مشکي موجود مي باشد و به مبلغ آن 78000 ريال افزوده مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت چمني سري M7SL بالاست سرخود
ثبت

چراغ فضاي باز
سقفي و ديواري سفيد

M2151E27-W


سقفي و ديواري سفيد
براي لامپ رشته اي چراغ هاي ضد نم و غبار سقفي و ديواري مدل کرونا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي نصب در فضاي آزاد عرضه مي گردد. ساختار محکم، بازدهي بالا و دوام درجه حفاظت بالا (IP65) از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است. رنگ سياه موجود است و به مبلغ آن 4000 ريال اضافه مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت سقفي و ديواري سفيد
ثبت

چراغ فضاي باز
پارکي M6FL سفيد براي لامپ 18وات چهار پين

M6FL160-W


پارکي M6FL سفيد براي لامپ 18وات چهار پين
براي لامپ 160 وات بخار جيوه چراغ هاي پارکي مدل فلورا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي روشنايي فضاي آزاد و فضاي سبز عرضه مي گردد. ساختار محکم، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش يکنواخت نور از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي فلورا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود. اين چراغ به رنگ مشکي هم موجود است و 60000 ريال به مبلغ ان اضافه مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پارکي M6FL سفيد براي لامپ 18وات چهار پين
ثبت

چراغ فضاي باز
پروژکتور سري 600W C بخار سديم

M310C600S


پروژکتور سري 600W C بخار سديم
قابليت نصب يک لامپ 600W بخار سديم پروژکتور با رفلکتور آلومنيوم آنودايز شده چکشي متقارن چراغ هاي پروژکتوري- خياباني مدل وگا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت و داشتن رفلکتورهاي مختلف براي کاربردهاي متفاوت عرضه مي گردد. ساختار محکم و بدنه آيروديناميک، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت و درجه حفاظت بالا (IP66) از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي وگا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پروژکتور سري 600W C بخار سديم
ثبت

چراغ فضاي باز
چمني سري M7SM بالاست سرخود

M7SMCFE-W


چمني سري M7SM بالاست سرخود
لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود چراغ هاي چمني مدل ونوس مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي فضاي آزاد ، فضاي سبز و باغچه ها عرضه مي گردد. ساختار محکم، دوام پوشش چراغ در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش نور کاملاً متقارن از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است. مشخصات » سر پيچ : وسلوشوآبه » پايه آلومينيومي به ارتفاع 75 سانتي متر و در سفارشات به ارتفاع 25 و 50 و 100 سانتي متر نيز قابل عرضه است . » قطر 22 سانتي متر اين چراغ به رنگ مشکي موجود مي باشد و به مبلغ آن 78000 ريال افزوده مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت چمني سري M7SM بالاست سرخود
ثبت

چراغ فضاي باز
سقفي و ديواري سفيد 18 وات چهار پين

M2151G24Q2-W


سقفي و ديواري سفيد 18 وات چهار پين
26 وات براي لامپ فلورسنت کامپکت چهار پين چراغ هاي ضد نم و غبار سقفي و ديواري مدل کرونا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي نصب در فضاي آزاد عرضه مي گردد. ساختار محکم، بازدهي بالا و دوام درجه حفاظت بالا (IP65) از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است. رنگ سياه موجود است و به مبلغ آن 4000 ريال اضافه مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت سقفي و ديواري سفيد 18 وات چهار پين
ثبت

چراغ فضاي باز
پارکي M6FL سفيد براي لامپ 26 وات دو پين

M6FL26CFD-W


پارکي M6FL سفيد براي لامپ 26 وات دو پين
براي لامپ 26 وات فلور سنت کامپکت دو پين چراغ هاي پارکي مدل فلورا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي روشنايي فضاي آزاد و فضاي سبز عرضه مي گردد. ساختار محکم، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش يکنواخت نور از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي فلورا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود. اين چراغ به رنگ مشکي هم موجود است و 60000 ريال به مبلغ ان اضافه مي شود
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پارکي M6FL سفيد براي لامپ 26 وات دو پين
ثبت

چراغ فضاي باز
پروژکتورسري 250W لامپ 250W A بخار سديم /متال هالايد

M310A250S


پروژکتورسري 250W لامپ 250W A بخار سديم /متال هالايد
قابليت نصب لامپ 250W لامپ 250W بخار سديم /متال هالايد پروژکتور با رفلکتور آلومينيومي آنودايز شده متقارن چراغ هاي پروژکتوري- خياباني مدل وگا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت و داشتن رفلکتورهاي مختلف براي کاربردهاي متفاوت عرضه مي گردد. ساختار محکم و بدنه آيروديناميک، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت و درجه حفاظت بالا (IP66) از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي وگا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پروژکتورسري 250W لامپ 250W A بخار سديم /متال هالايد
ثبت

چراغ فضاي باز
چمني سري M7TSD بالاست سرخود

M7TSDCFE-W


چمني سري M7TSD بالاست سرخود
لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود چراغ هاي چمني مدل ونوس مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي فضاي آزاد ، فضاي سبز و باغچه ها عرضه مي گردد. ساختار محکم، دوام پوشش چراغ در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش نور کاملاً متقارن از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است. مشخصات » سر پيچ : وسلوشوآبه » پايه آلومينيومي به ارتفاع 75 سانتي متر و در سفارشات به ارتفاع 25 و 50 و 100 سانتي متر نيز قابل عرضه است . » قطر 16 سانتي متر اين چراغ به رنگ مشکي موجود مي باشد و به مبلغ آن 48000 ريال افزوده مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت چمني سري M7TSD بالاست سرخود
ثبت

چراغ فضاي باز
سقفي و ديواري سفيد 18 وات دو پين

M2151G24D2-W


سقفي و ديواري سفيد 18 وات دو پين
18 وات براي لامپ فلورسنت کامپکت دو پين چراغ هاي ضد نم و غبار سقفي و ديواري مدل کرونا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي نصب در فضاي آزاد عرضه مي گردد. ساختار محکم، بازدهي بالا و دوام درجه حفاظت بالا (IP65) از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است. رنگ سياه موجود است و به مبلغ آن 4000 ريال اضافه مي شود.
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت سقفي و ديواري سفيد 18 وات دو پين
ثبت

چراغ فضاي باز
پارکي M6FL سفيد براي لامپ 26 وات چهار پين

M6FL26CFQ-W


پارکي M6FL سفيد براي لامپ 26 وات چهار پين
براي لامپ 26 وات فلور سنت کامپکت چهار پين چراغ هاي پارکي مدل فلورا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت براي روشنايي فضاي آزاد و فضاي سبز عرضه مي گردد. ساختار محکم، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت ، درجه حفاظت بالا و پخش يکنواخت نور از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي فلورا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود. اين چراغ به رنگ مشکي هم موجود است و 60000 ريال به مبلغ ان اضافه مي شود
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پارکي M6FL سفيد براي لامپ 26 وات چهار پين
ثبت

چراغ فضاي باز
پروژکتوري 400W F بخار سديم/متال هالايد

M310A400SHT


پروژکتوري 400W F بخار سديم/متال هالايد
براي 1 لامپ 400W بخار سديم/متال هالايد چراغ هاي پروژکتوري با رفلکتور آلومنيومي آنودايز شده متقارن (A)(با محافظه الکتريکي جداگانه) مدل وگا چراغ هاي پروژکتوري- خياباني مدل وگا مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت و داشتن رفلکتورهاي مختلف براي کاربردهاي متفاوت عرضه مي گردد. ساختار محکم و بدنه آيروديناميک، پوشش با دوام در شرايط محيطي سخت و درجه حفاظت بالا (IP66) از ويژگي هاي برجسته اين چراغ ها است.چراغ هاي وگا با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود. مشخصات » بالاست : فيوز دار مغناطيسي وسلوشوآبه » سر پيچ : وسلوشوآبه » ايگنيتور : وسلوشوآبه » خازن : وسلوشوآبه
چراغ فضاي باز
ثبت سفارش موقت پروژکتوري 400W F بخار سديم/متال هالايد
ثبت

چراغ فضاي باز
حفاظ فلزي

WGAF136


حفاظ فلزي