فرم ثبت درخواست مشتری
مشخصات فردی متقاضی
 • نام شرکت / کارگاه/ فروشگاه
 • نام فرد پیگیری کننده
 • شماره تلفن
 • شماره داخلی
 • شماره فکس
 • شماره موبایل
 • ایمیل یا پست الکترونیکی
 • آدرس
فایلهای درخواست جهت ارسال به سایت
 • ارسال عکس اول
 • ارسال عکس دوم
 • ارسال عکس سوم
 • ارسال عکس چهارم
 • ارسال عکس پنجم
توضیحات متقاضی
ورود اطلاعات فنی دقیق هر محصول به صورت انفرادی
ردیفعنوان محصولسایزتعداداستانداردتوضیحات
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ثبت درخواست